Trees from Traffic – Kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie?

Trees from Traffic – Kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie?

28 september 2015 om 13:15 door Rik De Vreese, Benjamin Van Haelst, Noor De Kuyper, Anne-Marie Somers

53-2.PNG
Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld om tegen 2020 10,5% van de in Vlaanderen gebruikte energie op een duurzame manier te produceren. Hoewel we vooral bekend zijn met zonneenergie en windmolens om duurzame energie te produceren, is biomassa de belangrijkste bron van hernieuwbare energie: in 2013 leverde vaste biomassa 35 % van de groene stroom (ter vergelijking: fotovoltaïsche zonnepanelen leverden 32%) en 79% van de groene warmte in Vlaanderen (Jespers et al., 2015). Biomassa zal ook nodig zijn om onze 2020 doelstelling te realiseren: biomassa zal 52 % van de productie van groene stroom (elektriciteit) leveren, en 88 % van de groene warmte (VEA, 2014). 

Bekijk PDF

Referenties: 

VEA (2014). Bijlage Actieplan Hernieuwbare Energie. De doelstelling van 10,5% hernieuwbare energie tegen 2020 in cijfers. Versie 19 juni 2014. Geraadpleegd op 27/07/2015. http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/2020_2050/Stakeholders/do elstelling_HE_2020_in-cijfers.pdf.

Jespers K, Aernouts K. & Wetzels W. (2015). Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005 – 2013. Rapport. VITO (Mol), in opdracht van Vlaamse Regering.

Braekevelt A. & Schelfhout K. (2013). Inventaris Biomassa 2011 – 2012. OVAM (Mechelen).

Gielis W. (2015). Onderzoek naar de potentiële bermen voor hakhoutbeheer langs autosnelwegen en N-wegen voor district Leuven. Bachelorproef. Bachelor Agro- en Biotechnologie, Optie Groenmanagement, Provinciale Hogeschool Limburg. 

Labels: