Kunst en bos, een pleidooi voor mysterie

Kunst en bos, een pleidooi voor mysterie

1 juni 2014 om 10:38 door Sanne Huysmans

48-1.jpg
Net als de milieusector hebben de kunsten het moeilijk hun  waarde te valoriseren in een samenleving waar kosten en
baten worden afgewogen binnen een redelijke termijn en met harde cijfers. De sectoren proberen toch dapper te becijferen wat de ecosysteemdiensten van boreale wouden, de duurzame ontwikkeling van Ecuador en de kunstsector van de provincie Antwerpen waard zijn in de eenheid die we het best begrijpen: centen. Zo is de actuele waarde van parkbomen blijkbaar 5,22 euro/cm2. Er bestaat een druk tot verantwoording die niet lijkt af te nemen, integendeel, en die daarbij hopeloos tekort schiet. Want kunst en natuur hebben de unieke gave ethische, esthetische en filosofische markeringen te plaatsen bij wat we voelen, denken en doen. Daarom een oproep om – naast de cijfers – toch ook vooral te focussen op verbeelding en mysterie en de aanval te verplaatsen van het stugge hoofd naar het weke hart van de bosliefhebber (in spe).

Bekijk PDF

Referenties:

De Groote, C. 2012 De helende kracht van cultuur en natuur, Boekman, Volume 90.

De Jong, E. 2014 Over bomen en mensen. http://www.kimboske.com/over_bomen_en_mensen_erik_a._de_jong.

Holmes Rolston III, 1998 Aesthetic Experience in Forests. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Volume 56, Issue 2, Environmental Aesthetics, 157 – 166.

Nuchelmans, A. 2012 Het belang van twitterende boswachters, Boekman, Volume 90

OESO/CERI, 2013 Art for Art’s Sake?

Smets, M. 2012 Ecoventions, de activerende functie van eco-art. masterthesis Artesis Hogeschool.

Twaalfhoven, A. 2005 Onder professoren. Boekman, Volume 63.

Van der Speeten, G. 2012 Van Don Kyoto tot Jonge Sla, Boekman, Volume 90.

Vermeersch, L. 2013 Kunteducatie: het dubbele van de helft, Rectoverso, Volume 57. http://www.rektoverso.be/artikel/kunsteducatie-het-dubbele-van-de-helft

Wervers, E. 2012 Bewustzijn van cultuur én natuur valt te leren, Boekman, Volume 90.

Labels: