Kloempen in de Kempen

Kloempen in de Kempen

1 maart 2014 om 10:07 door Hans Van Lommel, Jan Seynaeve

47-1.PNG
De Kempense bossen zitten in volle omvorming. Veledennenbossen hebben de leeftijd van 60 à 80 jaar.  Ze zijn vaak soortenarm met weinig structuur- en leeftijdsvariatie. Dankzij de dunningskappen komt er geleidelijk loofhout in de onderetage. Veelal is dit beperkt tot soorten als Amerikaanse vogelkers, lijsterbes, sporkehout, zomereik of berk. De dichtheid en de beheeropvolging van deze natuurlijke verjonging zijn meestal onvoldoende om te komen tot goede houtkwaliteit.

Bekijk PDF

Referenties:

SAHA, S., KUEHNE, C. & BAUHUS, J. 2013. Tree Species Richness and Stand Productivity in LowDensity Cluster Plantings with Oaks (Quercus robur L. and Q. petraea (Mattuschka) Liebl.). Forests, 4, 650-665.

SAHA, S., KUEHNE, C., KOHNLE, U., BRANG, P., EHRING, A., GEISEL, J., LEDER, B., MUTH, M., PETERSEN, R., PETER, J., RUHM, W. & BAUHUS, J. 2012. Growth and quality of young oaks (Quercus robur and Quercus petraea) grown in cluster plantings in central Europe: A weighted meta-analysis. Forest Ecology and Management, 283, 106-118.

SAHA, S., KÜHNE, C., KOHNLE, U. & BAUHUS, J. 2013. Nester- oder Trupppflanzungen bei Eiche – was ist besser? [Online]. Waldwissen.net. Available: http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/verjuengung/fva_nester_trupppflanzungen/in dex_DE [Accessed 12/06/2013 2013].

WILHELM, G. J. 2013. Naturnahe Waldwirtschaft mit der QD-Strategie, Stuttgart, Ulmer.

Labels: