Kwalificeren-Dimensioneren: een kadee die opnieuw schwung brengt in bosbeheer

Kwalificeren-Dimensioneren: een kadee die opnieuw schwung brengt in bosbeheer

1 september 2012 om 11:37 door Wim Buysse

41-1.PNG

Bosbouw is de afgelopen decennia geëvolueerd van vrij strakke beheersystemen naar een beheer in vrije stijl. In de bosbehandeling vertaalt dit zich doorgaans naar het toepassen van een variabele selectieve hoogdunning. In praktijk wordt dit meestal iets vereenvoudigd toegepast door het aanduiden van toekomstbomen (Reininger, 1976, 1988). Het variabel werken in ruimte en tijd heeft heel wat voordelen. Op het moment dat je in een bos pleksgewijs nadenkt en beslissingen neemt over ingrepen kan je zowel een boom met perfecte stam als een dode boom selecteren. Je kan beslissen nu te kappen, nog een paar jaar of zelfs heel lang te wachten. Je kan beslissen helemaal niks te doen of een stuk open te houden. Je kan doelstellingen over houtproductie dus gemakkelijk integreren met natuurdoelstellingen. Vandaar dat in de beheervisie voor openbare bossen veel aandacht werd besteed aan variabele selectieve hoogdunning (Buysse et al., 2001). 

Zie PDF

Referenties:

BAAR, F. 2010. Synthèse de réflexions sur la sylviculture d'arbres objectif en peuplement irrégulier ou équienne, mélangé ou non. Forêt Wallonne asbl.

BAAR, F., AUQUIÈRE, P., VAN DRIESSCHE, I., BALLEUX, P., BARCHMAN, G., DEBOIS, C., DE WOUTERS, P., GRAUX, G. & LETOCART, M. 2009. Waldbau nach Pro Silva in Wallonien. Definitionen, Ziele und Maßgaben. AFZ Der Wald, 64, 1047 - 1050.

BUYSSE, W., WATERINCKX, M. & ROELANDT, B. 2001. Beheervisie Openbare Bossen, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Bos en Groen.

DENGLER, A. 1930. Waldbau auf ökologischer Grundlage, ein lehr- und Handbuch, J. Springer.

JOHNSTONE, I. M. 1986. Plant invasion windows: a time-based classification of invasion potential. Biological Reviews, 61, 369-394.

LEIBUNDGUT, H. 1978. Die Waldpflege. Mit einer Neubearbeitung der Auslesedurchforstung als Erziehungsbetrieb höchster Wertleistung von Walter Schädelin., Bern, P. Haupt. MATT, A. 2011. Waldbau. Verstehen, wie Bäume wachsen und danach handeln. Seminar [Online]. Forstbüro Matt. Available: http://privatbesch.lu [Accessed 10 augustus 2012].

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Washington, DC, Island Press.

MUYS, B., MOHREN, F., VERHEYEN, K. & DEN OUDEN, J. 2010. Beheerconcepten. In: DEN OUDEN, J.; MUYS, B.; MOHREN, F. & VERHEYEN, K. (eds.) Bosecologie en bosbeheer. Leuven/Den Haag: Acco.

PRO SILVA EUROPE 1999. Pro Silva Europe Policy. Pro Silva Europe.

REININGER, H. 1976. Schlagweiser Hochwald oder Zielstärkennutzung? Allgemeine Forstzeitung, 87, 627 - 638. REININGER, H. 1988. Zielstärkennutzung. Oder die Plenterung des Altersklassenwaldes, Wien, Österreichischer Agrarverlag.

VAN MIEGROET, M. 1994. Natuurgericht beheer van bossen, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans. WILHELM, G. J. 2008. Aspects financiers et perspectives économiques de la méthode "Qualification - Dimensionnement". Forêt Wallonne, 93, 25 - 33.  

Labels: