Interactie tussen bosbouw en houtverwerking: Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse bos-houtkolom

Interactie tussen bosbouw en houtverwerking: Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse bos-houtkolom

1 maart 2009 om 14:11 door Lieven De Boever

27-3.PNG

Dit artikel is een reflectie bij het eerste symposium dat handelde over de interactie tussen de bosbouw en de houtverwerkende sector. Het artikel behandelt kort de belangrijkste conclusies van elke spreker en sluit af met een samenvatting van de discussie die er was tijdens het panelgesprek. Om een blijvende wisselwerking te hebben tussen bosbouw en houtverwerking kunnen suggesties, opmerkingen of vragen vanaf 15 maart ook worden geplaatst op een nieuwe webstek (www.VlaamseBosHoutkolom.be). Op deze webstek zijn ook alle presentaties en uitgeschreven teksten van de studiedag beschikbaar. Daar vindt U ook alle auteurs van de teksten en hun referenties. Het Laboratorium voor Houttechnologie en het INBO danken iedereen die aanwezig was en wensen dat de aanwezige dynamische interactie verder kan worden uitgebouwd. 

Labels: