Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

1 juni 2008 om 15:37 door Valerie Blomme

24-3.PNG

Biobrandstoffen zijn een hot topic. Omdat ze een verminderde uitstoot aan broeikasgassen en de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen beloven, worden ze gepromoot als alternatief om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Europese Commissie wil dat elke EU-lidstaat tegen 2020 minstens 10 procent van het brandstofverbruik voor transport invult met biobrandstoffen, en ook in de rest van de wereld winnen deze brandstoffen snel aan populariteit. De westerse landen kunnen echter niet volledig aan de vooropgestelde quota voldoen met teelt uit eigen land. Ze zullen dus biobrandstof moeten importeren. En dat hebben ze in Latijns-Amerika en Zuidoost Azië begrepen. Daar worden miljoenen hectaren tropisch regenwoud en andere ecosystemen omgeploegd tot energieplantages… Zijn biobrandstoffen wel zo onschuldig als ze lijken? 

Labels: