Houtkwaliteit in het Vlaamse bos: Het nu en de toekomst!

Houtkwaliteit in het Vlaamse bos: Het nu en de toekomst!

2 juni 2006 om 10:13 door Lieven De Boever, Dries Vansteenkiste, Joris Van Acker, Marc Stevens

16-1.PNG
De laatste 15 jaar is de visie op de functie van het bos in Vlaanderen sterk veranderd. Vanuit een groeiende mondialisering en bewustwording van de natuurwaarden en van de soms nefaste menselijke ingrepen zonder aangepaste toekomstvisie, hebben begrippen als multifunctionaliteit en duurzaamheid een plaats gekregen binnen het beheer van onze bossen. Naast de productie van hout werden de vele andere functies en hun hiërarchische invulling opgenomen in de doelstellingen van het beheer. Bossen vervullen, zeker in het sterk verstedelijkte Vlaanderen, eveneens een recreatieve, ecologische en milieubeschermende functie. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de invulling van de economische functie en de mogelijke toekomstige draagkracht van het Vlaamse bos in relatie tot de kwantiteit en kwaliteit van het gekapte hout. Elke exploitatie dient te gebeuren op een duurzame wijze zodat geen hypotheek wordt gelegd op de toekomst van het betreffende bosbestand. 

Labels: