Kansen en perspectieven voor paddestoelen in bosreservaten

Kansen en perspectieven voor paddestoelen in bosreservaten

2 maart 2006 om 10:42 door Ruben Walleyn

15-4.PNG

De betekenis van bosreservaten voor de paddestoelenflora is niet éénduidig te formuleren. In onze drogere bossen resulteren de zure en vaak vermeste Vlaamse bodems in dikke, ruwe strooisellagen die ongunstig zijn voor de fructificatie van boomsymbionten (mycorrhizavormende paddestoelen), een situatie die soms nog wordt versterkt door welige bramengroei of de aanwezigheid van exoten met slecht verterend strooisel (Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Rhododendron, diverse coniferen). Gezien onze integrale bosreservaten vaak een dikke strooisellaag vertonen en ontwikkelen zullen zij ook in de toekomst geen vooraanstaande rol gaan spelen voor het behoud van de in Vlaanderen achteruitgaande mycorrhizapaddestoelen. Voor de terrestische saprofytische paddestoelen wordt bij een ontwikkeling naar een natuurlijker en ouder bos ook weinig grote verschuivingen in het soortenspectrum verwacht. 

Labels: