Houtkwaliteit en technologische toepassingen van inlandse Esdoorn? (Acer pseudoplatanus)

Houtkwaliteit en technologische toepassingen van inlandse Esdoorn? (Acer pseudoplatanus)

2 maart 2005 om 11:05 door Lieven De Boever, Jordi De Smet, Joris Van Acker, Marc Stevens

11-3.PNG

Het belang van de gebruiksmogelijkheden van ‘secundaire boomsoorten’ als Esdoorn – die mee bijdragen tot de diversiteit en structuur van gemengde loofhoutbestanden – zal toenemen in een kader van multifunctioneel en duurzaam bosbeheer. Een betere vermarkting – en dus het realiseren van een hogere toegevoegde waarde – vereist de nodige aandacht voor mogelijke eindproducten, houtkwaliteit en technologische vereisten. Dit artikel bespreekt een vergelijking tussen het hout van Gewone esdoorn en dat van Amerikaanse esdoornsoorten, die nu reeds in hoogkwalitatieve toepassingen worden gebruikt. 

Labels: