Blog

Over de Bosrevue

Wilt u op de hoogte blijven van de bosactualiteit in Vlaanderen? Sinds 2002 vertaalt de Bosrevue wetenschappelijk bosonderzoek naar praktische beheertoepassingen op het terrein. Tot en met editie 58 verscheen de Bosrevue op papier. Het hele archief staat nu online. 

Sinds 2017 is de Bosrevue een gratis e-zine, onder de vorm van een maandelijkse nieuwsbrief met telkens twee artikels. Inschrijven is gratis. Nieuwe artikels verschijnen ook hieronder op onze blog. 

Bosrevue is een initiatief van BOS+. Voor meer informatie kan je terecht bij het BOS+ secretariaat via info@bosplus.be of 09/264.90.55. 

"Bosrevue is er voor bosliefhebbers van velerlei slag. Leerrijk maar niet belerend. Iets om naar uit te kijken voor een leergierig mens (als ik). "  -  Dirk Criel, een lezer van het eerste uur.

 1. Pro Silva Annual Meeting Luxembourg 2022

  07-07-2022 10:00 door Isaac Lievevrouw, Jonathan Hulson

  ProSIlva_Group_2022_2.JPG

  Pro Silva vertegenwoordigers van over de hele wereld kwamen van 15 tot 17 juni in Luxemburg bijeen voor de 25e jaarlijkse bijeenkomst.  

  De bijeenkomst begon op woensdag met de jaarlijkse bestuursvergadering, waar de werking van het afgelopen jaar en de plannen voor de komende jaren werden voorgesteld en besproken. De meeste landen konden live iemand afvaardigen, maar ook online werd de vergadering gevolgd vanuit Brazilië (ACEF), India (Voor EcoIndia), Kroatië, Portugal, Slowakije, Albanië en Bosnië en Herzegovina. Op deze vergadering werd onder andere Silva Ry uit Finland als nieuw lid verwelkomd en mocht de International Forestry Students Association (IFSA) zich voorstellen als nieuw geassocieerd lid. Ook stelden we de hernieuwe Vlaamse werking van Pro Silva en onze plannen voor.

  Lees meer over "Pro Silva Annual Meeting Luxembourg 2022"

  Labels:

 2. Bospest of bosboom: Faciliteert het rijke strooisel van Amerikaanse vogelkers de diktegroei van zomereik?

  04-05-2022 14:00 door Josephine Haas, Jan Den Ouden, Ute Sass-Klaassen

  Prunus en Eiken.jpg

  Bodemverzuring heeft in Nederland en Vlaanderen geleid tot minder vitale boomgroei. Het planten van bomen met rijkstrooisel blijkt een veelbelovende strategie te zijn om de bodemkwaliteit in bossen met arme, zure bodems te verbeteren. In het kader van het project Correlatief onderzoek Rijkstrooiselsoorten in Natuurgericht Bosbeheer onderzochten we het effect van de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers op de diktegroei van zomereik.

  Lees meer over "Bospest of bosboom: Faciliteert het rijke strooisel van Amerikaanse vogelkers de diktegroei van zomereik?"

  Labels:

 3. Klumpen of plantcellen: enkele terreinervaringen

  04-05-2022 13:00 door Robbie Goris

  Klump wintereik 2007 Marche.JPG

  Ik kwam voor het eerst in aanraking met plantcellen op een Pro Silva excursie in 2007 nabij Marche-en-Famenne (coverfoto). Mogelijk is dat plantschema eerder in één of andere cursus bosbeheer aan bod gekomen, maar daar in Marenne is het blijven plakken.

  Er liep toen een project in Wallonië om een nieuw elan aan natuurgetrouw bosbeheer te geven, waarbij verschillende voorbeeldpercelen uitgewerkt werden. Om te tonen dat het niet onmogelijk is.

  Niet te veel kosten maken bij het planten, maar wel in een dicht verband om een goede stamkwaliteit te verzekeren, het leek me wel verstandig. Welke soorten, hoeveel bomen, vierkant of spiraalvormig, begeleidende soorten,...? Niemand die het toen kon zeggen.

  Wandel even mee door een tiental jaren probeersels, successen en teleurstellingen met klumpen.

  Lees meer over "Klumpen of plantcellen: enkele terreinervaringen"

  Labels:

 4. Praktijkbossen voor klimaatslim bosbeheer

  04-05-2022 12:30 door Bert Van Gils

  Afbeelding - sterfte in fijnspar.jpg

  Klimaatverandering is niet weg te denken uit de actualiteit. Wereldwijd zijn wetenschappers, politici en vele bezorgde burgers en organisaties er intensief mee bezig. Bossen kunnen een belangrijk onderdeel van de oplossing vormen in de opname van CO2 en het bufferen van extremen. Tegelijkertijd ondervinden zij zelf al negatieve effecten van klimaatverandering, ook in onze streken. Denk maar aan extreme weerfenomenen zoals de lange periode van droogte in de jaren 2018-2019 met vervolgens ziekten en plagen die daar handig op in hebben gespeeld zoals de letterzetter in de fijnspar bestanden met massale sterfte tot gevolg.

  De drie Antwerpse Bosgroepen en BOS+ staken in de zomer van 2021 de koppen bij elkaar en schreven een project uit rond dit thema. Samen met partners Stichting Kempens Landschap en provincie Antwerpen gaan we voor het uitbouwen van 12 locaties met ‘voorbeeldbossen’ voor klimaatslim bosbeheer in de provincie Antwerpen. Het is de bedoeling dat deze voorbeelden als inspiratie dienen voor andere boseigenaren, experts en beheerders zodat klimaatslim bosbeheer breder zal worden toegepast. Ook het algemene publiek, met een extra focus op kinderen, wordt op een interactieve manier betrokken met het uitwerken van vier klimaatvriendelijke belevingsbossen.

  Lees meer over "Praktijkbossen voor klimaatslim bosbeheer"

  Labels:

 5. Pro Silva bij onze buren: datums excursies

  04-05-2022 12:00 door Bert Peeters

  Pro Silva leeft terug in Vlaanderen, en ook bij onze buren gaat het goed met de Pro Silva werkingen. Wie zin heeft om eens verder te kijken, kan terecht bij Pro Silva Wallonië en Pro Silva Nederland, met wie we goede contacten hebben. Zij organiseren excursies op de volgende dagen: 

  - Pro Silva Nederland: 11, 12 en 13 mei; Putte, Nederland

  - Pro Silva Wallonië: 23 mei; Vaux-Chavanne (Manhay) 

  Van beide excursies vindt u hieronder meer informatie. 

  Lees meer over "Pro Silva bij onze buren: datums excursies"

  Labels:

 6. 100 Bosrevues en enkele gedachten over wetenschapscommunicatie

  07-03-2022 10:38 door Bert De Somviele

  Bosrevue_59.PNG

  Heuglijk nieuws: vandaag rolt onze 100ste Bosrevue van de digitale persen. Reken daar ook nog de Groene Band bij, de voorloper van de Bosrevue, en je weet dat BOS+ al meer dan 50 jaar nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten over bos en bomen naar een breed publiek vertaalt. Doorheen de jaren onderging het medium uiteraard een aantal gedaantewissels: van een gestencild blad dat nog naar verse inkt rook wanneer het bij u in de bus viel, vervelde het tot het wetenschapsnieuws dat we u vandaag digitaal, gratis en makkelijk toegankelijk presenteren. Nog elke maand komen er lezers bij, en ik laat me vertellen door experten dat de doorklikratio’s naar de artikels telkens indrukwekkend hoog zijn. Waarvoor natuurlijk onze oprechte dank! 

  Ook onze auteurs doorheen al die jaren zet ik heel graag even in de bosbloemetjes. Zonder hen geen Bosrevue! En sta me toe hier ook even mijn collega’s van het redactiecomité (en hun voorgangers van vele vele jaren) te vermelden, want zij zorg(d)en er achter de schermen natuurlijk voor dat het afgewerkt product met grote regelmaat in uw brievenbus viel of in uw mailbox ploinkt. In wat volgt, geven we u ook enkele frappante cijfers mee over wat 100 Bosrevues zoal verteld en betekend hebben.

  In dit edito wil ik het echter even hebben over de fundamentele reden waarom we de Bosrevue eigenlijk reeds al die jaren uitgeven. Onze “mission statement” geeft het heel mooi weer: “De Bosrevue vertaalt wetenschappelijk bosonderzoek naar praktische beheertoepassingen op het terrein.” Laagdrempelige wetenschapscommunicatie over actuele, state of the art, kennis over bosbeheer en -ecologie is dus ons doel. Laat ons daar even dieper op ingaan.

  Lees meer over "100 Bosrevues en enkele gedachten over wetenschapscommunicatie"

  Labels:

 7. 100 Bosrevues: Terugblik op de geschiedenis met cijfers

  02-03-2022 11:02 door Isaac Lievevrouw

  cover_bosrevue_1_volledig.PNG

  September 2002. De eerste Bosrevue verschijnt. Een tijdschrift van 12 pagina’s. De hoofdartikels? “Toekomstbomen: Een handig hulpmiddel voor bosbeheerders?”, “Bosgroepen en duurzaam bosbeheer” en “De gezondheidstoestand van het bos in Vlaanderen”.

  Lees meer over "100 Bosrevues: Terugblik op de geschiedenis met cijfers"

  Labels:

 8. Danku’s!

  02-03-2022 10:50 door Isaac Lievevrouw

  Cover_bosrevue_58.PNG

  Die 100 bosrevues hebben zichzelf natuurlijk niet geschreven. Een cijfer dat daarom niet mag ontbreken is het aantal auteurs: maar liefst 274 verschillende mensen schreven (mee aan) één of meerdere artikels. Als eerste dus een grote dank u aan alle auteurs die zich inzetten voor de Bosrevue over de voorbije 20 jaar.  

  Lees meer over "Danku’s!"

  Labels:

 9. En nu, nog eens 100. Help je mee?

  02-03-2022 10:45 door Isaac Lievevrouw

  We kijken tevreden terug op de afgelopen 20 jaar en dromen van een volgende 20. Daarvoor hebben we u nodig.

  Wenst u reviewer te worden, een artikel te schrijven of heeft u algemene feedback? Laat het ons weten via bert.peeters@bosplus.be.

  Daarnaast appreciëren we het steeds mocht u reclame maken voor de Bosrevue in uw omgeving. 

  Tenslotte zou u ons sterk helpen door uw mening te geven in de onderstaande korte vragenlijst.

  Lees meer over "En nu, nog eens 100. Help je mee?"

  Labels:

 10. Hernieuwde werking ‘Plant van Hier plantsoen’

  25-01-2022 16:00 door Gudrun Van Langenhove

  zakkenzaad_KristineVanderMijnsbrugge.jpg

  De lancering van allerhande grootschalige projecten heeft de vraag naar plantsoen voor gebruik bij bosuitbreiding, herbebossing, houtkantenaanleg en landschapsontwikkeling de laatste jaren enorm doen stijgen. Voor Vlaanderen is er het bosuitbreidingsproject van minister Demir, dat tegen het einde van deze legislatuur (in 2024) 4000 ha bijkomend bos wil realiseren. Dit vereist heel wat extra plantmateriaal. Het ‘Plant van Hier plantsoen’ afkomstig van autochtone bomen en struiken, dat sinds kort (november 2019) wordt aangeboden overeenkomstig de hernieuwde werking, kan hierbij een rol van betekenis spelen. Zeker indien dit plantsoen wordt gebruikt om ecologische doelen te dienen. Maar ook op de langere termijn wil ‘Plant van Hier plantsoen’ een antwoord bieden op de vraag naar kwaliteitsvol en geschikt plantsoen. Hoe het deze rol kan opnemen, was onder meer onderwerp van een info- en netwerkmoment dat op 30 september 2021 te Leuven werd georganiseerd door het Agentschap Natuur & Bos (ANB) en de regionale landschappen. De presentaties van de sprekers en een samenvatting van de werksessies zijn raadpleegbaar via deze link: Info- en netwerkevent 30 sept 2021 - Nieuws – Plant van hier. In wat volgt wordt de ontstaansgeschiedenis, de recente ontwikkelingen en het belang van het Plant van Hier verhaal geschetst.  

  Lees meer over "Hernieuwde werking ‘Plant van Hier plantsoen’"

  Labels:

Bekijk alle Bosrevue-artikelen

Info en colofon

Reviewers

Danny Maddelein, Johnny Cornelis, Jeroen Staelens, An Deschrijver, Margot Vanhellemont, Kris Vandekerkhove, Kris Verheyen, Cecile Vanderschaeve, Pieter Vercammen, Bert De Somviele, Pieter Verdonckt, Katrijn Gijsel, Wim Buysse, Debbie Eraly, Marieke Smets Janvos en Sander Van Daele.

Correspondentieadres redactie

Bosrevue, Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Gontrode (Melle)
Tel. 0456 29 41 74, bert.peeters@bosplus.be

Eindredactie

Bert Peeters

ISSN 2565-6953