De nieuwe ontsluiting van het Geografisch Arboretum Tervuren
De nieuwe ontsluiting van het Geografisch Arboretum Tervuren
online bekijken
Bos Plus
Bosrevue 93
De nieuwe ontsluiting van het Geografisch Arboretum Tervuren: een voorbeeld van bloeiende verzamelingen en vernieuwde ontdekking

Aanleiding voor dit artikel zijn de nieuwe publicaties over het arboretum Tervuren. Een nieuwe website en een boek, beschikbaar in 4 talen, bieden verhalen over zowel de bomen als de bossen, de historiek en de toekomst. Tervuren is zo een voorbeeld van een arboretum dat een nieuwe adem lijkt te vinden. De actualiteit draagt daartoe bij.

Lees verder
De Revue gepasseerd | Zeven vragen over bos en klimaat

In begrijpelijke, heldere taal formuleert Simon Klingen een antwoord op 7 veelgestelde vragen over bos en klimaat. Dat doet hij niet alleen, hij laat ook experts aan het woord. De vragen gaan van ‘Wat doet bos met CO2’ tot ‘Gebruik van hout is dubbel gunstig voor het klimaat. Hoe zit dat?’. Ook thema’s als biomassastook, ontbossing voor heidevegetaties en bosuitbreiding als middel om klimaatopwarming tegen te gaan komen aan bod. Het zijn complexe vragen die in een andere context al eens verzanden in voor- of tegendiscussies, maar de auteur schrijft met de broodnodige nuance. Randvoorwaarden worden duidelijk gesteld, wanneer er geen eenduidig antwoord is wordt er uitgelegd waarom dat zo is. Bovendien blijft het evenwicht tussen nuance en bondigheid bewaard. Het is een soort frequently asked questions die op het goede moment komt.

Lees verder
Aankondiging: Bospraatjes - Valerie Trouet - Wat bomen ons vertellen

Valerie Trouet zal op 14 april om 20u in kader van de bospraatjes een digitale lezing geven voor BOS+. Schrijf je in en ontdek hoe jaarringen van bomen belangrijke inzichten geven in geschiedenis en klimaatverandering.

Professor Trouet bestudeert al meer dan twintig jaar de klimaatverandering aan de hand van jaarringen van bomen. Wereldwijd wordt ze erkend als een van de topexperts op het vlak van dendrochronologie. Ze is verbonden aan de universiteit van Arizona (VS) en ze publiceerde onlangs een nieuw boek “wat bomen ons vertellen”. Daarin komt de topwetenschapster met verassende grote verhalen, bijvoorbeeld over de invloed van zonnevlekken op piraten en het geheim achter het imperium van Dzjengis Khan. Ze wisselt af met kleine persoonlijke verhalen die je een blik geven in het werk dat bij onderzoek komt kijken. Een aantal van deze verhalen zullen zeker aan bod komen in deze webinar, waarin ze haar onderzoek en boek verder zal toelichten.

Heb je het boek nog niet in jouw bibliotheek staan? Tijdens dit event delen we een tijdelijke kortingscode waarmee je het boek 10% goedkoper kan kopen!

Met de bospraatjes zullen we in de toekomst verschillende lezingen houden die de diverse thema’s van BOS+ omvatten. Iedereen is welkom, je hebt geen achtergrondkennis nodig.

Vademecum Populier van Hier

Met Populier van Hier (een project met steun van ELFPO) hebben BOS+, de Bosgroep Vlaamse Ardennen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen via diverse acties geijverd om populieren te herwaarderen in de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding heel Vlaanderen. Dit technisch vademecum is een leidraad van de vele troeven van de populier en wil de gemotiveerde bosbeheerder vanuit een alternatief uitgangspunt begeleiden in verantwoorde keuzes. Dit gebeurt aan de hand van een inspirerende beslissingsboom, tal van illustraties en verhelderende terreinvoorbeelden. Het geheel illustreert de verdiende plaats van populier in het Vlaamse landschap. Bovendien situeert dit vademecum de populier in de rijke geschiedenis van Vlaanderen en toont het hoe de populier kan zorgen voor een interessante toekomst voor de houtverwerkende bedrijven. Tot slot wordt een rist aan toegankelijke, online beschikbare, literatuur over populier beschikbaar gesteld.

Lees verder

Populier van Hier is een project met steun van ELFPO.

Online bekijken   |   Uitschrijven