Rijkstrooisel
Rijkstrooisel; Pro Silva excursie Zoniënwoud
online bekijken
Bos Plus
Bosrevue 97
De donkere kant van het bos: kansen voor rijkstrooisel

Na het afronden van mijn masterthesis, vijf jaar geleden, schreef ik voor de Bosrevue het artikel “De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?” Het voelt erg symbolisch om ook na het afronden van mijn doctoraat deze fascinerende kant van het bos verder te belichten. Sinds 2016 is er veel veranderd in het veld: de klimaatverandering heeft zich laten voelen in onze bossen (de fijnsparren uit mijn thesis zijn gekapt…), beheerders zitten vaker met hun handen in de grond en rijkstrooisel is ondertussen een begrip ook gekend buiten Zuid-Nederland. In mijn doctoraatsonderzoek bestudeerde ik de potentie van “rijk” strooisel als beheermaatregel tegen bodemverzuring om zo het functioneren van het ondergrondse ecosysteem beter te begrijpen.

Lees verder
Rijkstrooiselsoorten op arme groeiplaatsen: limits to growth?

Bossen op arme groeiplaatsen worden in Vlaanderen en omliggende regio’s gedomineerd door gelijkjarige, homogene naaldhoutaanplantingen. Het leeuwendeel van deze bossen werd in de loop van de 19e en 20e eeuw aangelegd op ‘woeste gronden’, om te voorzien in o.a. stuthout voor de opkomende mijnbouw. De laatste decennia heeft de veranderde maatschappelijke en omgevingscontext geleid tot een koerswijziging in het beleid en beheer van deze naaldhoutaanplantingen. De uitdagingen waarmee beheerders vandaag geconfronteerd worden - zoals het verlies van biodiversiteit, de steeds sterker doorzettende klimaatverandering, de toenemende behoefte aan aantrekkelijke groene recreatieruimtes en de blijvende/stijgende vraag naar de duurzame grondstof hout - dwingen hen om op een andere manier over bossen en bosbeheer na te denken. De omvorming van de homogene naaldhoutaanplantingen naar meer boomsoortenrijk, structuurrijk én weerbaar bos is al enkele decennia aan de gang; deels door actief ingrijpen van beheerders, maar ook passief door spontane dynamieken in deze bossen. De Vlaamse bosinventaris toont dat het aandeel homogene naaldhoutbestanden in het Vlaamse bos tussen 1997-1999 en 2009-2019 gedaald is van 37% naar 27%, terwijl het aandeel naaldhout met bijmenging van loofhout in deze periode gestegen is van 7 naar 11%. Daarnaast is in dezelfde tijdsperiode het aandeel bestanden met grove den als hoofdboomsoort gedaald van 33% naar 25%.

Lees verder

Pro Silva excursie 9 November

Er is al veel gezegd en geschreven over het Zoniënwoud. Maar de combinatie van Pro Silva en het Zoniënwoud, daar is het al een tijdje niet meer over gegaan. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Voor deze excursie met Pro Silva Vlaanderen negeren we de Belgische staatsstructuur. We laten ons op sleeptouw nemen door Frederik Vaes, de beheerder van het Brusselse deel van het Zoniënwoud. Hij zal ons meer vertellen over hoe hij de Pro silva principes in zijn beheer integreert. Zoals het hoort op een Pro Silva wandeling zal er ook ruimte zijn voor discussie.

Over Pro Silva:
Pro Silva promoot natuurgericht bosbeheer, zonder de economische kant van het bos uit het oog te verliezen. Daarvoor organiseren we excursies, infoavonden en praktijkdagen met veel interactie, voor iedereen uit de bossector. Het is een beweging over heel Europa. Pro Silva biedt geen eenduidige beheeradviezen, maar houdt zich aan enkele principes, die je kan raadplegen op deze pagina van onze website: https://www.bosplus.be/nl/voor-bosbeheerder, of op https://www.prosilva.org/close-to-nature-forestry/pro-silva-principles/. De criteria duurzaam bosbeheer (nu de criteria duurzaam natuurbeheer) zijn deels op deze principes gebaseerd.

Praktisch:
Wanneer: dinsdag 9 november van 13u30 tot 17u
Plaats van afspraak: onder het viaduct Herman Debroux, 1160 Oudergem (Zie ook het kaartje op de link om in te schrijven)
Prijs: 30 euro per persoon (na inschrijving ontvang je een mail met betalingsgegevens)
Meer info: bert.peeters@bosplus.be, +32­ (0) 456 29 41 74

Schrijf je in
De Revue gepasseerd | Lymeziekte - over teken, tekenbeten en tekenbeetziekten

Teken. Voor iedereen die wel eens in een bos komt, zijn ze een realiteit. En wie teken hoort, denkt aan de ziekte van Lyme, een van de meest complexe infectieziektes. Een ziekte waar we nog lang niet alles over weten. Een goed bewustzijn over de ziekte doet echter al veel! Reden genoeg voor dit boek dus. Uiteraard kon een hoofdstuk over voorzorgen en wat te doen bij een tekenbeet niet ontbreken. Het boek beantwoordt de meest gestelde vragen. Hoe groot is de kans op besmetting na een tekenbeet? Welke risico’s loop je zonder behandeling? Wat zijn de ziekteverschijnselen, hoe gaat een behandeling in zijn werk? Dat alles is onderbouwd met een uitgebreide beschrijving van de biologie en ecologie van teken en de ziekteverwekker. Ook vind je een bespreking van verschillende soorten teken. De titel van het boek mag dan wel ‘Lymeziekte’ zijn, het boek bespreekt ook andere ziekten die overgebracht worden door teken. Tenslotte laten de auteurs een licht schijnen op de toekomstige mogelijkheden voor bestrijding van teken en lymeziekte. In twee woorden: volledig en diepgaand.

Lees verder

Leestip - Meer leren over minder bekende houtsoorten

Het Bosbericht #4 van 2021 van Probos bevat een interessant artikel over hun studie over minder bekende houtsoorten: "De afgelopen jaren heeft Stichting Probos, samen met haar partners, gewerkt aan de selectie, technisch onderzoek en de introductie van een aantal minder bekende houtsoorten uit Suriname. Het project had tot doel de business case van duurzaam bosbeheer in Suriname te verbeteren door een markt te creëren voor minder bekende houtsoorten en daarmee de economische waarde van deze bossen te verhogen. Tijdens de uitvoering van het project heeft Probos waardevolle lessen geleerd. In dit Bosbericht delen wij de belangrijkste."

Lees verder

Leestip - Resultaten enquête houtzagerijsector

De laatste maanden hebben de Belgische Houtconfederatie en Hout Info Bois en enquête gehouden in de houtzagerijsector. De resultaten lees je in dit interessante artikel op hun website. "Deze enquête had tot doel om een overzicht te bekomen van de activiteit in de zagerijen, alsook van de huidige korte -en langetermijntendensen. Dit document moet beleidsmakers uiteindelijk helpen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen, die de houtverwerkende industrie ondersteunen."

Lees verder
Online bekijken   |   Uitschrijven