UnderSCORE, een beslissingsondersteunend systeem voor de kruidlaag
online bekijken
Bos Plus
Bosrevue 94
UnderSCORE beschrijft veranderingen in de samenstelling van de kruidlaag ter ondersteuning van het bosbeheer van de toekomst

Klimaatverandering en stikstofdepositie leiden tot veranderingen in gematigde bossen overheen Europa met een mogelijk verlies aan biodiversiteit als gevolg. Gematigde bossen komen voor in milde klimaatcondities en zijn herkenbaar aan het hoge aandeel loofbomen. Deze bossen komen voor in de meest dichtbevolkte regio’s van Europa en zijn bijgevolg onderhevig aan een hoge omgevingsdruk. Beleidsmakers willen weten hoe bossen precies zullen wijzigen en hoe toekomstig bosbeheer ermee kan omgaan. Wij onderzochten of besluitnemers in bosbeheer de kruidlaag mee in rekening nemen bij toekomstige besluitvorming en of ze hier voorspellende modellen voor gebruikten. Dit onderzoek gebeurde in twee luiken door een bevraging van besluitnemers in bosbeheer aan te vullen met een uitgebreide literatuurstudie naar bestaande beslissingsondersteunende modellen. Met de aanbevelingen uit deze studie ontwikkelden we een prototype van een systeem dat trends in de biodiversiteit van de kruidlaag tracht te voorspellen. Dit artikel is een kennismaking met het beslissingsondersteunend model, genaamd UnderSCORE.

Lees verder
De Revue gepasseerd | Geografisch arboretum Tervuren

Het arboretum van Tervuren is, zoals de titel van het boek zegt, een geografisch arboretum. Dat houdt in dat de collectie niet is opgebouwd per boomsoort of taxonomie, maar per geografische regio, en nog fijner, per bostype. Ten tijde van de oprichting van het arboretum was dat een unieke visie. Na een kleine 120 jaar lijdt dat tot een uniek, indrukwekkend resultaat, dat terecht nog eens onder de aandacht wordt gebracht in dit boek.

Lees verder
Online bekijken   |   Uitschrijven