Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?
online bekijken
Bos Plus
Bosrevue 63
Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?

Vlaanderen telt heel wat wegen, zo’n 65.000 km. Langs een groot deel hiervan groeien bomen, bomenrijen, struiken, hagen of houtkanten. Deze houtige landschapselementen worden in eerste instantie beheerd in functie van de veiligheid van de weggebruiker, maar meer en meer wordt ook het biodiversiteitsaspect belangrijker. Het correct afvoeren van het geoogste hout en het duurzaam gebruiken ervan blijft nog een knelpunt: nog al te vaak blijft het versnipperde hout ter plaatse achter. Deze snippers verstikken de aanwezige vegetatie en de bodem wordt aangerijkt met mineralen.

In het Trees from Traffic project ging BOS+ samen met aannemer Krinkels op zoek naar knelpunten en oplossingen om het beheer van houtige landschapselementen langs gewestwegen duurzamer te maken. Het project focuste op het gebruik van snippers als bron van hernieuwbare energie, maar ook andere toepassingen voor de snippers zijn mogelijk (spaanplaatproductie, papier…).

Lees verder
De Revue gepasseerd | European Atlas of Forest Tree Species

Boomsoortenkeuze: zoveel bosbouwers, zoveel meningen waarschijnlijk. Toch blijft het goed om een leidraad te hebben, we hebben in Vlaanderen namelijk een zeer hoge diversiteit aan bodemtypes. Bovendien maken factoren als klimaatverandering, boomziektes, voormalig landbouwgebruik, Europese instandhoudingsdoelstellingen, subsidievoorwaarden… dat het niet altijd even evident is om een keuze te maken.

Lees verder
Online bekijken   |   Uitschrijven