Evolutie van de koolstofspons in tropische bossen
Evolutie van de koolstofspons in tropische bossen
online bekijken
Bos Plus
Bos Revue 89
Evolutie van de koolstofspons in tropische bossen

Intacte tropische bossen staan ​​bekend als een cruciale koolstofspons, die de klimaatverandering op aarde vertraagt ​​door koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan in biomassa (voornamelijk in boomstammen). De meeste wereldwijd toegepaste klimaatmodellen voorspellen dat deze tropische koolstofspons nog tientallen jaren op topcapaciteit zal blijven werken. Wetenschappers van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Leeds University (UK) en een internationaal consortium van onderzoeksinstellingen ontdekten dat deze voorspelling niet correct is. De koolstofspons in intacte tropische bossen heeft een piek bereikt in de jaren negentig en neemt nu snel af. Deze alarmerende resultaten suggereren dat de koolstofdioxide-uitstoot nog sneller tot nul teruggebracht moet worden dan gepland. Eén van de beste maatregelen hiervoor is herbebossing in tropische regio’s.

Lees verder
Bosactua | 50 jaar BOS+ ~ 50 jaar communicatie

Beste Lezer,

Dit jaar bestaat BOS+ 50 jaar! We blikken daarom graag eens terug. Weten waar we vandaan komen, is belangrijk om te weten waar we naartoe gaan. BOS+ haalde daarom de archieven van onder het stof.

In dit artikel focussen we op onze communicatie doorheen de jaren. Vandaag kent BOS+ twee voorname vormen van communicatie.

Enerzijds wordt er breed gecommuniceerd naar de algemene bosliefhebber via o.a. de nieuwsbrief en sociale media.

Anderzijds wordt er diepgaander gecommuniceerd over bossen en bosbeheer via de Bosrevue.

Beide communicatiekanalen kennen een lange en interessante geschiedenis. Verderop in het artikel, in Box 1, gaan we ook kort in op de algemene geschiedenis van BOS+.

Lees verder
Online bekijken   |   Uitschrijven