Oproep | Feedback Praktijkboek Bosbeheer
Oproep Feedback Praktijkboek Bosbeheer
online bekijken
Bos Plus
Bosrevue 96
Oproep | Feedback Praktijkboek Bosbeheer

Beste boscollega,

In 2018 hebben Probos en Inverde het Praktijkboek Bosbeheer uitgebracht (www.inverde.be/boeken/praktijkboek-bosbeheer). Het boek wordt gebruikt als lesmateriaal bij diverse bos- en natuurbeheeropleidingen in Nederland en Vlaanderen. Ook onder bosbeheerders, boseigenaren en andere bosliefhebbers is er veel belangstelling voor het boek. De boekvoorraad is inmiddels flink geslonken. Het boek is naar verwachting in de tweede helft van 2022 uitverkocht. Er is daarom besloten een herdruk van het boek voor te bereiden die halverwege 2022 moet verschijnen.
Dit is voor de redactie van het praktijkboek ook het moment om weer eens kritisch naar de inhoud van het boek te kijken:
- Welke tekstdelen moeten eventueel worden herzien, omdat er nieuwe kennis en inzichten zijn?
- Welke onderwerpen missen er nog in het boek die essentieel zijn voor een (opleiding tot) bosbeheerder?
- Welke fouten of onduidelijkheden in de tekst of vormgeving hebben we als redactie eerder over het hoofd gezien?
- Welke andere wensen zijn er nog ten aan zien van de vormgeving van het boek?

We willen ook de lezers/gebruikers van het boek de gelegenheid geven om hun feedback met ons te delen. U kunt daarom uw opmerkingen, suggesties of wensen sturen naar: johnny.cornelis@vlaanderen.be. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 31 augustus 2021. Na de zomervakantie gaan we samen met de hoofdauteurs van de hoofdstukken aan de slag met de aanpassingen en aanvullingen van de teksten. De mate waarin wij alle wensen en suggesties kunnen meenemen in de herziene uitgave hangt mede af van de beschikbare tijd en het budget. We vragen hiervoor uw begrip.

Wij stellen uw feedback zeer op prijs!

Met hartelijke groeten,

Patrick Jansen, Martijn Boosten, Michaël Cassaert, Johnny Cornelis, Etiënne Thomassen en Martin Winnock
redactie Praktijkboek Bosbeheer

Geef feedback (ten laatste 31 augustus)

Leestips

Vanwege de vakantieperiode bevat deze Bosrevue geen eigen artikel, maar we geven je graag de volgende interessante leestips mee: 

Online bekijken   |   Uitschrijven