Berichten over recreatie

 1. De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

  13-11-2018 14:35 door Rik Hendrix, Inge Liekens, Leo De Nocker, Nele Smeets, Steven Broekx

  scenario.jpg

  De Natuurwaardeverkenner is een webtoepassing waarmee de waarde van ecosystemen in Vlaanderen kan geschat worden. De eerste versie kwam online in 2012. In april 2018 werd een grondig herwerkte versie, Natuurwaardeverkenner 4.0,  gelanceerd. Een goede aanleiding om er eens de aandacht op de vestigen.

  Lees meer over "De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders"

  Labels:

 2. De Revue gepasseerd | de Meetjeslandse Bossen

  05-02-2018 14:13 door Sander Van Daele

  cover.jpg

  Het Leen in Eeklo en het Drongengoed in Knesselare en Maldegem zijn bij velen gekend. Het zijn twee grote boscomplexen in het Meetjesland, het Noordwestelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen. Andere bossen in deze regio zijn veel minder gekend. Toegegeven, zoals op zoveel plaatsen in Vlaanderen moet je ook al redelijk inzoomen op kaarten om bossen te zien. In het boek geven de auteurs een mooi overzicht van enkele andere bospareltjes in het Meetjesland. 

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | de Meetjeslandse Bossen"

  Labels:

 3. Toekomstvisie Bos en Samenleving

  01-12-2017 14:11 door Bert De Somviele, Dries Van der Heyden

  Coördinator van Bosgroep Zuiderkempen, Jan Seynaeve, tijdens de slotconferentie Toekomstvisie Bos en Samenleving

  Welke bijdrage kunnen bossen leveren aan gezondheid, welzijn en welvaart? En op welke manier kunnen we deze maatschappelijke bijdrage waarborgen in de toekomst zonder in te boeten op de ecologische draagkracht en biodiversiteit van onze bossen? Op deze vragen wil de ‘Toekomstvisie Bos en Samenleving’ een antwoord bieden. De visie werd gevormd in 2017 op initiatief van het Bosforum aan de hand van een dialoog met uiteenlopende belanghebbenden. Twintig individuele interviews en vier thematische rondetafels dienden als input voor een ontwerp-visietekst die op de slotconferentie, 17 november 2017, werd voorgesteld. Het proces werd begeleid door de redacteur van de tekst, Jan Turf, die werd bijgestaan door een stuurgroep.

  Lees meer over "Toekomstvisie Bos en Samenleving"

  Labels:

 4. De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten

  05-04-2017 15:07 door Bert De Somviele

  BR61b-covernara_nieuwsbrief.png

  Elke 2 jaar brengt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek het Natuurrapport uit, waarin het de toestand van de natuur in Vlaanderen onder de loep neemt, de trends en toekomstverwachtingen analyseert en het voorbije beleid m.b.t. natuurbehoud evalueert.

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten"

  Labels:

 5. Ingrediënten van de magical mix voor succesvolle geïntegreerde natuurprojecten: het voorbeeld van Bosland

  31-12-2016 14:43 door Rik De Vreese

  Bosland, het grootste en meest kindvriendelijke bosgebied van Vlaanderen, bestaat tien jaar. Om dat te vieren werd in oktober een Europese conferentie georganiseerd voor collega’s uit vergelijkbare projecten, betrokkenen bij Bosland en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

  Lees meer over "Ingrediënten van de magical mix voor succesvolle geïntegreerde natuurprojecten: het voorbeeld van Bosland"

  Labels:

 6. Tien jaar Bosland: een overzicht van ontstaan en evolutie

  31-12-2016 13:39 door Rik De Vreese

  BR58artikel1FIG1Kattenboskinderen.jpg
  Bosland is gesitueerd in het noordoosten van Vlaanderen (Limburg) en is de naam van het statutaire partnerschap van de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. 

  Lees meer over "Tien jaar Bosland: een overzicht van ontstaan en evolutie"

  Labels:

 7. Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?

  24-03-2016 16:41 door Haben Blondeel, Pieter Vangansbeke

  55-1.PNG

  Bossen vervullen in het Vlaamse landschap vaak een uitgesproken sociale, ecologische of economische functie. In een multifunctioneel bosbeheer wordt er gestreefd naar het optimaal benutten van zoveel mogelijk bosfuncties, die op het eerste zicht misschien zelfs contradictorisch kunnen lijken. We onderzochten hoe de houtoogst in het dennenboscomplex Bosland mogelijkheden kan bieden voor het behoud en versterken van enkele soorten van open milieus zonder dat typische bossoorten hier onder druk komen te staan. Wanneer er eveneens met recreatie rekening wordt gehouden blijkt dat zowel wandelaars als houtoogst een negatief effect hebben op sommige soorten. In een slim beheerplan kan er op landschapsschaal echter rekening gehouden worden met de verspreiding van de soorten waardoor er nog steeds ruimte is voor wandelrecreatie en houtoogst zonder te veel verstoring.

  Lees meer over "Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?"

  Labels:

 8. Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen

  01-03-2016 16:10 door Beatrijs Van der Aa, Lieve Vriens, Peter Roskams

  55-3.PNG

  Onder invloed van de stijgende concentraties aan CO2 en andere broeikasgassen beginnen klimaatpatronen wereldwijd te veranderen. Men verwacht hiervan ook gevolgen op de biodiversiteit en op het vermogen van ecosystemen voor het leveren van diensten aan de maatschappij. Het INBO heeft een literatuurstudie uitgevoerd om de potentiële invloed van klimaatverandering op bos en natuur in Vlaanderen in kaart te brengen. In dit artikel schetsen we een beeld van de effecten voor bossen. De in deze studie verzamelde informatie vormde de basis voor de uitwerking van specifieke adaptatiescenario’s door Demey et al. (2015). In die parallelstudie wordt aangegeven hoe een aangepast beheer kan inspelen op de te verwachten klimaateffecten.

  Lees meer over "Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen"

  Labels:

 9. Kunst en bos, een pleidooi voor mysterie

  01-06-2014 10:38 door Sanne Huysmans

  48-1.jpg
  Net als de milieusector hebben de kunsten het moeilijk hun  waarde te valoriseren in een samenleving waar kosten en
  baten worden afgewogen binnen een redelijke termijn en met harde cijfers. De sectoren proberen toch dapper te becijferen wat de ecosysteemdiensten van boreale wouden, de duurzame ontwikkeling van Ecuador en de kunstsector van de provincie Antwerpen waard zijn in de eenheid die we het best begrijpen: centen. Zo is de actuele waarde van parkbomen blijkbaar 5,22 euro/cm2. Er bestaat een druk tot verantwoording die niet lijkt af te nemen, integendeel, en die daarbij hopeloos tekort schiet. Want kunst en natuur hebben de unieke gave ethische, esthetische en filosofische markeringen te plaatsen bij wat we voelen, denken en doen. Daarom een oproep om – naast de cijfers – toch ook vooral te focussen op verbeelding en mysterie en de aanval te verplaatsen van het stugge hoofd naar het weke hart van de bosliefhebber (in spe).

  Lees meer over "Kunst en bos, een pleidooi voor mysterie"

  Labels:

 10. Paden en verhardingen in groendomeinen

  01-06-2011 14:39 door Eva Troch

  36-3.PNG

  Paden en verhardingen zijn de slagaders van een groendomein waarlangs de bezoeker op ontdekkingstocht wordt geleid. Maar het zijn ook de wegen die het de beheerder gebruikt om de plekken te bereiken waar werken noodzakelijk zijn. “Hoe paden en verhardingen aanbrengen?”, is vaak een zeer complex technisch vraagstuk. Om de beheerder te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos het Technisch Vademecum Paden en verhardingen ontwikkeld. Dit vademecum richt zich tot de groenbeheerder die geconfronteerd wordt met het ontwerp, de aanleg en het beheer van diverse types paden en andere verhardingen (zoals parkings, pleintjes, …) in parken, natuurgebieden en bossen.

  Lees meer over "Paden en verhardingen in groendomeinen"

  Labels: