Berichten over houtkanten

 1. Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?

  07-06-2017 11:02 door Rik De Vreese, Sien Cromphout, Bert De Somviele

  P2110359.JPG

  Vlaanderen telt heel wat wegen, zo’n 65.000 km. Langs een groot deel hiervan groeien bomen, bomenrijen, struiken, hagen of houtkanten. Deze houtige landschapselementen worden in eerste instantie beheerd in functie van de veiligheid van de weggebruiker, maar meer en meer wordt ook het biodiversiteitsaspect belangrijker. Het correct afvoeren van het geoogste hout en het duurzaam gebruiken ervan blijft nog een knelpunt: nog al te vaak blijft het versnipperde hout ter plaatse achter. Deze snippers verstikken de aanwezige vegetatie en de bodem wordt aangerijkt met mineralen.

  In het Trees from Traffic project ging BOS+ samen met aannemer Krinkels op zoek naar knelpunten en oplossingen om het beheer van houtige landschapselementen langs gewestwegen duurzamer te maken. Het project focuste op het gebruik van snippers als bron van hernieuwbare energie, maar ook andere toepassingen voor de snippers zijn mogelijk (spaanplaatproductie, papier…).

  Lees meer over "Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?"

  Labels:

 2. Trees from Traffic – Kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie?

  28-09-2015 13:15 door Rik De Vreese, Benjamin Van Haelst, Noor De Kuyper, Anne-Marie Somers

  53-2.PNG
  Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld om tegen 2020 10,5% van de in Vlaanderen gebruikte energie op een duurzame manier te produceren. Hoewel we vooral bekend zijn met zonneenergie en windmolens om duurzame energie te produceren, is biomassa de belangrijkste bron van hernieuwbare energie: in 2013 leverde vaste biomassa 35 % van de groene stroom (ter vergelijking: fotovoltaïsche zonnepanelen leverden 32%) en 79% van de groene warmte in Vlaanderen (Jespers et al., 2015). Biomassa zal ook nodig zijn om onze 2020 doelstelling te realiseren: biomassa zal 52 % van de productie van groene stroom (elektriciteit) leveren, en 88 % van de groene warmte (VEA, 2014). 

  Lees meer over "Trees from Traffic – Kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie?"

  Labels:

 3. Het belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid

  01-12-2013 11:07 door Leen Depauw, Kris Verheyen, Timothy Van Renterghem

  46-1.PNG
  Volgens een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization of WHO), getiteld ‘Burden of disease from environmental noise’, gaan in West- Europa jaarlijks maar liefst 1 miljoen gezonde levensjaren verloren als gevolg van wegverkeerslawaai. Dit indrukwekkende cijfer verklaart de toenemende behoefte aan oplossingen om geluidsblootstelling door verkeer te beperken. Een klassieke oplossing voor dit probleem is het gebruik van een geluidsscherm. Deze hebben echter een hoge installatiekost en zijn niet in alle omstandigheden even effectief. Bovendien worden ze vaak gezien als een storend element in het landschap. Meer en meer wordt dan ook onderzocht of het gebruik van vegetatie een geschikt alternatief kan zijn voor de klassieke schermen. 

  Lees meer over "Het belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid"

  Labels:

 4. Toppers in Vlaanderen

  01-03-2011 13:25 door Kristine Vander Mijnsbrugge, Arnout Zwaenepoel, Bart Opstaele, Bert Maes

  35-5.PNG

  Populaties van autochtone bomen en struiken zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen. We schatten dat ongeveer 5% van onze bosoppervlakte nog autochtone bomen en struiken herbergt. Dankzij de recente en grondige inventaris van autochtone houtige planten hebben we een overzicht van waar we ze nog aantreffen in Vlaanderen. Ze bevinden zich op de eerste plaats in de zogenaamde oude bossen – bos op de kaarten van de Ferraris (1771-1778) en alle volgende topografische kaarten – of relicten van deze. Daarnaast gaan we er ook vanuit dat in oude hagen en houtkanten autochtone bomen en struiken werden aangeplant door boeren die voor hun plantgoed de lokale bronnen benutten. Ten slotte handhaafden autochtone struwelen en hakhout zich ook in wastines en heidegebieden. Naast een beoordeling van de standplaats (oud en weinig of niet verstoord) wijzen oude elementen (omvangrijke hakhoutstoven of knotten), oudbosplanten (zie Bosrevue 34) en de aanwezigheid van standplaatseigen soorten ook op een autochtoon karakter. Hieronder geven we als smaakmaker een heel beperkt overzicht van de toplocaties van autochtone bomen en struiken.

  Lees meer over "Toppers in Vlaanderen"

  Labels:

 5. De heiligheid van inlandse eik

  01-12-2007 15:36 door Guy Geudens

  22-1.PNG
  De eerbied voor de eik zit diep ingeworteld in Keltische en nSlavische beschavingen, maar ook in het Vlaamse bos- en natuurbeheer van vandaag werkt de heiligheid van inlandse eik (zomer- en wintereik) nog duidelijk door. Een mogelijke verklaring is dat inlandse eik dominant is in vele van onze oudere en daarmee natuurlijk ogende bossen. Voor Nederland opperde den Ouden (2003) die verklaring. Een analyse van de Gewestelijke Bosinventarisatie bevestigde dat de proefvlakken in homogene zomereikenbestanden ouder waren dan gemiddeld in loofhoutbestanden in Vlaanderen (Afdeling Bos & Groen, 2002). In dit artikel wordt ingegaan op een aantal situaties waarin het aura van inlandse eik mogelijk aanleiding geeft tot ondoelmatig beheer. Het gaat om (her)bebossing, het beheer van open vegetaties, het beheer van houtkanten en het beheer van hooghoutbestanden.

  Lees meer over "De heiligheid van inlandse eik"

  Labels: