Berichten over herkomsten

 1. Hernieuwde werking ‘Plant van Hier plantsoen’

  25-01-2022 16:00 door Gudrun Van Langenhove

  zakkenzaad_KristineVanderMijnsbrugge.jpg

  De lancering van allerhande grootschalige projecten heeft de vraag naar plantsoen voor gebruik bij bosuitbreiding, herbebossing, houtkantenaanleg en landschapsontwikkeling de laatste jaren enorm doen stijgen. Voor Vlaanderen is er het bosuitbreidingsproject van minister Demir, dat tegen het einde van deze legislatuur (in 2024) 4000 ha bijkomend bos wil realiseren. Dit vereist heel wat extra plantmateriaal. Het ‘Plant van Hier plantsoen’ afkomstig van autochtone bomen en struiken, dat sinds kort (november 2019) wordt aangeboden overeenkomstig de hernieuwde werking, kan hierbij een rol van betekenis spelen. Zeker indien dit plantsoen wordt gebruikt om ecologische doelen te dienen. Maar ook op de langere termijn wil ‘Plant van Hier plantsoen’ een antwoord bieden op de vraag naar kwaliteitsvol en geschikt plantsoen. Hoe het deze rol kan opnemen, was onder meer onderwerp van een info- en netwerkmoment dat op 30 september 2021 te Leuven werd georganiseerd door het Agentschap Natuur & Bos (ANB) en de regionale landschappen. De presentaties van de sprekers en een samenvatting van de werksessies zijn raadpleegbaar via deze link: Info- en netwerkevent 30 sept 2021 - Nieuws – Plant van hier. In wat volgt wordt de ontstaansgeschiedenis, de recente ontwikkelingen en het belang van het Plant van Hier verhaal geschetst.  

  Lees meer over "Hernieuwde werking ‘Plant van Hier plantsoen’"

  Labels:

 2. Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen

  09-03-2017 10:55 door Kristine Vander Mijnsbrugge, Marijke Steenackers, Lieven De Smet

  BR60oogstgelderseroosWVH08.jpg

  Bosbouwkundig teeltmateriaal kennen we als het  bosplantsoen dat we kopen bij de bosboomteler voor de aanleg van een bos. Het wordt door de teler opgekweekt uit zaad of stekmateriaal dat geoogst wordt op het zogenaamde erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal. Voor zaad kan dit een haag, houtkant, bomenrij, bosrand, bosbestand of zaadtuin zijn. Deze officiële bron van zaad wordt gekenmerkt door een benaming, een uniek erkenningsnummer en tevens door een geografisch herkomstgebied.

  Lees meer over "Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen"

  Labels:

 3. Boomgaarden voor autochtoon zaad

  01-03-2011 13:17 door Kristine Vander Mijnsbrugge

  35-1.PNG

  Slechts een heel beperkt aantal van onze bomen en struiken zijn autochtoon, zo leert ons de inventaris van autochtone bomen en struiken. Door bij nieuwe aanplantingen gebruik te maken van autochtoon plantgoed, voorkomen we de verdere achteruitgang van onze autochtone relicten en hun genetische informatie. Oogst van autochtoon zaad is hiervoor onontbeerlijk. Om dit efficiënt te laten verlopen, legt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en enkele Regionale Landschappen (RL) sinds 2003 autochtone zaadboomgaarden aan, ook autochtone zaadtuinen genoemd. 

  Lees meer over "Boomgaarden voor autochtoon zaad"

  Labels: