Berichten over gezondheid

 1. Bosactua | Coronalessen deel X: laat de stad niet stikken

  15-04-2020 11:09 door Laure De Vroey

  fig.png

  In moeilijke tijden is het belangrijk om uit de teleurstellingen van vandaag de lessen te trekken voor morgen. Hier is er één voor onze stadsplanning en -beleid: laat deze crisis niet het failliet van de stad inzetten, maar een hoogstnodige omslag naar meer en kwalitatieve groene ruimte voor haar bewoners.

  Lees meer over "Bosactua | Coronalessen deel X: laat de stad niet stikken"

  Labels:

 2. De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

  13-11-2018 14:35 door Rik Hendrix, Inge Liekens, Leo De Nocker, Nele Smeets, Steven Broekx

  scenario.jpg

  De Natuurwaardeverkenner is een webtoepassing waarmee de waarde van ecosystemen in Vlaanderen kan geschat worden. De eerste versie kwam online in 2012. In april 2018 werd een grondig herwerkte versie, Natuurwaardeverkenner 4.0,  gelanceerd. Een goede aanleiding om er eens de aandacht op de vestigen.

  Lees meer over "De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders"

  Labels:

 3. De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten

  05-04-2017 15:07 door Bert De Somviele

  BR61b-covernara_nieuwsbrief.png

  Elke 2 jaar brengt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek het Natuurrapport uit, waarin het de toestand van de natuur in Vlaanderen onder de loep neemt, de trends en toekomstverwachtingen analyseert en het voorbije beleid m.b.t. natuurbehoud evalueert.

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Natuurrapport 2016 – Aan de slag met ecosysteemdiensten"

  Labels:

 4. Vanonder het mos | Plantkunde voor het volk

  01-10-2016 14:50 door Hans Baeté

  Boeiende mensen laten zich niet makkelijk in vakjes stoppen. Neem nu Julius Mac Leod. In 1857 geboren te Oostende, overleden te Gent in 1919 en zeventig jaar later door Martin Hermy als volgt geciteerd in het boek Natuurbeheer (1989): De gordijn, die gedurende vele jaren het binnendringen van het licht verhinderd heeft, is verdwenen (...) Op de plaatsen waar tevoren hoogstammige bomen stonden (...) werden de overblijvende planten (...) bijna geheel uitgeroeid: hier zien wij een aantal proletariërs opstaan, meestal soorten die ook op akkers groeien (...) Gedurende de volgende jaren worden de plantsoenen en het hakhout steeds grooter en dientengevolge wordt de schaduw steeds dichter (...) De echte schaduwplanten worden door nieuwe levensvoorwaarden begunstigd, terwijl de meeste proletariërs van lieverlede uitgeroeid worden.

  Lees meer over "Vanonder het mos | Plantkunde voor het volk"

  Labels:

 5. Doet herkomst ertoe? Droogteresistentie van verschillende Douglassparkherkomsten

  01-03-2013 11:22 door Pascal Sauren

  43-1.PNG

  In 1826 introduceerde David Douglas de naar hem vernoemde spar in Europa. Als snel bleek dat de Douglasspar (Pseudotsuga menziessii ) goed gedijt in het Europese klimaat. Op Het Loo (Veluwe, Nederland) zijn bijvoorbeeld exemplaren te vinden die een lengte van 50 meter halen. Tegenwoordig is de Douglasspar wereldwijd gezien één van de belangrijkste naaldhoutsoorten voor productie. In Vlaanderen heeft deze niet-inheemse soort een beperkte verspreiding en wordt ze niet meer aangeplant in openbare bossen (beheervisie openbare bossen, 2001). Echter in Nederland bedraagt het aandeel Douglas van het totaal geoogste naaldhout al enkele jaren meer dan 20%. Ondanks zijn belangrijke rol, is niet bekend of Douglas bestand is tegen veranderende klimaatomstandigheden. Voor Europa wordt een droger en warmer klimaat voorspeld – maar kan de Douglasspar zich wel aanpassen?  

  Lees meer over "Doet herkomst ertoe? Droogteresistentie van verschillende Douglassparkherkomsten"

  Labels:

 6. De essenziekte [Chalara fraxinea]: een nieuwe schimmel, een nieuwe ziekte...

  01-03-2012 12:34 door Peter Roskams, Arthur De Haeck

  39-3.PNG

  Sinds een tiental jaren wordt in een groot deel van Europa ernstige ziektesymptomen en sterfte bij gewone es (Fraxinus excelsior L.) vastgesteld. De eerste meldingen dateren van de jaren ’90 uit Litouwen en Polen. De eerste officiële vaststelling van Chalara fraxinea in het Vlaamse Gewest dateert uit het najaar van 2010, toen de ziekte werd aangetoond in een jonge aanplanting in Schorisse (Oost-Vlaanderen). Korte tijd later konden eerder vastgestelde symptomen in een essenbestand in Liedekerke (VlaamsBrabant) ook aan deze infectie toegeschreven worden. Uit nader onderzoek van de aangetaste bomen op deze locatie bleek dat de ziekte hier al in 2007 aanwezig was. Uit een door het INBO in 2011 uitgevoerde bevraging en op basis van eigen terreinobservaties blijkt dat de ziektesymptomen in alle Vlaamse provincies vrij algemeen voorkomen. Vermoedelijk heeft de ziekte zich reeds sinds enkele jaren vrijwel onopgemerkt gevestigd om zich dan duidelijk te manifesteren.

  Lees meer over "De essenziekte [Chalara fraxinea]: een nieuwe schimmel, een nieuwe ziekte..."

  Labels:

 7. Vanonder het mos | Veggie varkens in het oerbos

  01-03-2012 12:31 door Hans Baeté

  39-2.PNG

  Laat je in deze rubriek verwonderen door grappige, indrukwekkende en leerrijke boswaarheden uit het verleden. Eigen bijdragen en ideeën zijn steeds welkom op het redactieadres! 

  Lees meer over "Vanonder het mos | Veggie varkens in het oerbos"

  Labels: