Berichten over exotenbeheer

 1. Help verspreiding ‘vreemde plantenziekten’ te voorkomen door ze te melden via nieuwe tool

  28-06-2021 11:00 door Bert Peeters

  Knipsel_als_coverfoto.png

  Wie een onbekende plantenziekte of -plaag spot in zijn tuin of buurt, kan de ziekmaker (pathogeen) vanaf nu identificeren en melden in de nieuwe applicatie Beware&Note op de bestaande website waarnemingen.be. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en Natuurpunt Studie hopen op die manier ook burgers in te schakelen bij de bescherming van ons publieke en private groen tegen uitheemse ziekten en plagen. Die zogenoemde Q-organismen (met de Q van quarantaine) steken steeds vaker de grenzen van de Europese Unie over, en brengen schade toe aan ons milieu en onze voedselproductie.

  Dit artikel is een overgenomen persbericht van het Beware&Note Consortium, geschreven 31 mei 2021.  

  Lees meer over "Help verspreiding ‘vreemde plantenziekten’ te voorkomen door ze te melden via nieuwe tool"

  Labels:

 2. De Revue gepasseerd | Beslisboom Amerikaanse vogelkers

  07-10-2019 15:29 door Sander Van Daele

  a.png

  Na decennia van bestrijding is de Amerikaanse vogelkers allerminst verdwenen uit het West- en Centraal-Europese landschap. Onder meer die vaststelling heeft terreinbeheerders ertoe aangezet om het beheer van deze exoot te gaan diversifiëren. Waar dat beheer tot enkele jaren geleden gelijkstond aan het proberen uitroeien ervan, hebben enkele onderzoekers en beheerders nu een aantal beheerstrategieën ontwikkeld om om te gaan met deze soort.

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Beslisboom Amerikaanse vogelkers"

  Labels:

 3. De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?

  30-03-2017 11:05 door Ellen Desie, Bart Muys, Karen Vancampenhout

  BR61figuur_hoofd.JPG

  Bosbodems hebben het potentieel om te fungeren als een natuurlijke opslagplaats voor atmosferische koolstof, meer bepaald CO2. Bijgevolg kwam koolstofopslag in bossen op de politieke agenda als een mogelijke strategie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Om deze strategie verder te optimaliseren is een beter begrip van de koolstofvastlegging en de stabiliteit van deze vastlegging, in functie van bosbeheer essentieel. In deze studie werd het effect van omvorming van half-natuurlijk loofbos naar Fijnspar op de koolstofdynamiek onderzocht. De resultaten tonen een verrassend sterk boomsoorteffect.

  Lees meer over "De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?"

  Labels:

 4. Vanonder het mos | Woekeren planten door verdubbeling erfelijk materiaal?

  28-03-2015 14:14 door Hans Baeté

  51-4.PNG
  De enorme impact die vreemde planten (exoten) kunnen hebben op inheemse populaties en ecosystemen onderstreept het belang van de zoektocht naar wat bepalend is voor dit woekerend, invasief gedrag (Vilà et al. 2010, 2011). Zoals alle bloemplanten moeten invasieve soorten goede kolonisten zijn om succes te hebben in nieuwe habitats. In het begin van de jaren 1980 groeide het idee dat planten die hun erfelijk materiaal verdubbelen hun territorium snel kunnen uitbreiden (Levin 1983).

  Lees meer over "Vanonder het mos | Woekeren planten door verdubbeling erfelijk materiaal?"

  Labels:

 5. Kan de kersenpitkever het invasieve karakter van Amerikaanse vogelkers inperken?

  01-03-2013 11:30 door Annelies Smeets

  43-3.PNG

  Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een van de belangrijke invasieve exoten in Vlaanderen. De aanwezigheid van deze plantensoort in onze bossen kan een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengen. Dichte struiklagen van Amerikaanse vogelkers belemmeren bijvoorbeeld de natuurlijke verjonging van meer lichtbehoevende boomsoorten. Bij een aantal studies over Amerikaanse vogelkers werd opgemerkt dat de kersenpitkever (Furcipus rectirostris) vruchtjes van deze struik aantastte. Zo ontstond de vraag ‘Zou de kersenpitkever het invasieve karakter van Amerikaanse vogelkers kunnen inperken?’. Het doel van dit onderzoek was meer inzicht te verwerven over de kever en onder welke omstandigheden en in welke mate deze Amerikaanse vogelkers aantast. 

  Lees meer over "Kan de kersenpitkever het invasieve karakter van Amerikaanse vogelkers inperken?"

  Labels:

 6. Ongenode gasten in het landschap

  01-12-2011 14:33 door Casper De Groot, Jan Oldenburger

  38-4.PNG

  Veel planten- en diersoorten zijn wereldwijd door menselijk handelen geïntroduceerd in gebieden waar ze oorspronkelijk niet voorkwamen. Een aantal van deze uitheemse soorten komt in zeer grote aantallen voor en vormt een bedreiging voor de inheemse flora en fauna en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen. Soms vormen ze ook een gevaar voor de volksgezondheid of kunnen ze economische schade veroorzaken. De afgelopen decennia heeft een aantal terrestrische plantensoorten zich sterk verbreid. Beheerders van bos, natuur, wegen, waterlopen en openbaar groen komen dan ook steeds vaker voor de keuze te staan: beheren, bestrijden of lijdzaam toezien?

  Lees meer over "Ongenode gasten in het landschap"

  Labels:

 7. Bosecologie en Bosbeheer

  01-09-2010 13:35 door Willy Verbeke

  Voor de eerste keer wordt er voor een dergelijk boek samengewerkt tussen Vlaanderen en Nederland, en hoe! Bosecologie en bosbeheer is duidelijk ambitieuzer, meeromvattend en sterker doordacht dan zijn voorgangers. Een dergelijke samenwerking was een dertigtal jaren geleden nog behoorlijk ondenkbaar en ook nu zal er zonder twijfel veel goede wil en overleg nodig geweest zijn om allerhande cultuurverschillen en misverstanden op te vangen. 

  Lees meer over "Bosecologie en Bosbeheer"

  Labels:

 8. De wisselende rol van Amerikaanse vogelkers in het bosbeheer

  01-09-2009 13:57 door Margot Vanhellemont, Guy Geudens, Bart Nyssen

  29-1.PNG

  Pro Silva Vlaanderen was op zoek naar een herbronning van vogelkersbestrijding en organiseerde in het voorjaar van 2009 twee excursies. Hierop waren veel deelnemers van Pro Silva Nederland aanwezig; ook in Nederland is het thema vogelkersbestrijding – na 50 jaar bestrijden – nog steeds actueel. Op de excursie van 15 mei werden experimenten met heupkap in Duinoord besproken, op 6 juni de goedgedocumenteerde bestrijding in Ophovenerheide. In dit artikel geven we een verslag van beide excursies en bespreken we de geschiedenis van Amerikaanse vogelkers in West-Europa. We gebruikten het uitgebreide artikel van Starfinger et al. (2003) als basis en voegden resultaten uit recent onderzoek toe. Hoe komt het dat er zo veel Amerikaanse vogelkers in onze bossen staat? Waarom bestrijden we Amerikaanse vogelkers eigenlijk?

  Lees meer over "De wisselende rol van Amerikaanse vogelkers in het bosbeheer"

  Labels:

 9. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen: stand van zaken

  01-09-2008 15:13 door Margot Vanhellemont, Bram Callens, Stephanie Schelfhout, Kris Verheyen

  25-1.PNG
  In Bosrevue 12 verscheen al een artikel over de ervaringen met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in het natuurgebied Heidebos. In dit artikel vindt u de resultaten van een enquête over de bestrijding van Amerikaanse vogelkers bij 30 terreinbeheerders in Vlaanderen. De enquête werd uitgevoerd door studenten bio-ingenieur van de Universiteit Gent (Calle et al. 2008).

  Lees meer over "Bestrijding van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen: stand van zaken"

  Labels:

 10. Vanonder het mos | exoten

  02-03-2007 09:24 door Hans Baeté

  Laat je in deze rubriek verwonderen door grappige, indrukwekkende en leerrijke boswaarheden uit het verleden. Eigen bijdragen en ideeën zijn steeds welkom op het redactieadres!

  Lees meer over "Vanonder het mos | exoten"

  Labels: