Berichten over bosuitbreiding

 1. Bosactua | De bokkensprongen van onze officiële Vlaamse bosoppervlakte

  29-05-2019 15:00 door Bert De Somviele

  fig.jpg

  Er is heel wat fout gelopen met het bosbeleid van de laatste jaren maar het waren toch de vreemde bokkensprongen van onze officiële Vlaamse bosoppervlakte die de voorbije jaren het meest in het oog sprongen. Het begon nochtans veelbelovend toen de Vlaamse overheid in 2011 aankondigde dat ze een nieuwe methodiek had ontwikkeld waarmee ze de Vlaamse bosoppervlakte voortaan accuraat en ondubbelzinnig zou karteren. Door de automatisering van dit proces werd het bovendien haalbaar om op zeer frequente basis de analyse van 3-jaarlijkse luchtopnames te herhalen, waardoor het mogelijk zou worden om trends te bepalen. En vanaf toen ging het snel. In dit artikel geven we een overzicht:

  Lees meer over "Bosactua | De bokkensprongen van onze officiële Vlaamse bosoppervlakte"

  Labels:

 2. De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

  13-11-2018 14:35 door Rik Hendrix, Inge Liekens, Leo De Nocker, Nele Smeets, Steven Broekx

  scenario.jpg

  De Natuurwaardeverkenner is een webtoepassing waarmee de waarde van ecosystemen in Vlaanderen kan geschat worden. De eerste versie kwam online in 2012. In april 2018 werd een grondig herwerkte versie, Natuurwaardeverkenner 4.0,  gelanceerd. Een goede aanleiding om er eens de aandacht op de vestigen.

  Lees meer over "De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders"

  Labels:

 3. Bosactua | Een nieuwe versie van de “Fichier écologique des essences”

  11-09-2018 15:05 door Sander Van Daele

  P1030587.JPG

  Recent lanceerde een partnerschap van verschillende Waalse organisaties een nieuwe online versie van de Fichier écologique des essences. De tool is weliswaar ontworpen voor Wallonië maar kan ook toegepast worden in Vlaanderen. Alle courant voorkomende boomsoorten (inheems en uitheems) zijn opgenomen. Struiksoorten zijn niet opgenomen. Met deze nieuwe versie kan je op verschillende manieren online een boomsoortenkeuze maken.

  Lees meer over "Bosactua | Een nieuwe versie van de “Fichier écologique des essences”"

  Labels:

 4. De Revue gepasseerd | European Atlas of Forest Tree Species

  14-06-2017 15:18 door Sander Van Daele

  coverbosrevue63b_smal.jpg

  Boomsoortenkeuze: zoveel bosbouwers, zoveel meningen waarschijnlijk. Toch blijft het goed om een leidraad te hebben en te gebruiken, we hebben in Vlaanderen namelijk een zeer hoge diversiteit aan bodemtypes. Bovendien maken factoren als klimaatverandering, boomziektes, voormalig landbouwgebruik, Europese instandhoudingsdoelstellingen, subsidievoorwaarden… dat het niet altijd even gemakkelijk is om een keuze te maken.

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | European Atlas of Forest Tree Species"

  Labels:

 5. Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden

  02-05-2017 16:40 door Thomas Van De Peer, Kris Verheyen, Vincent Kint, Bart Muys

  bosrevue62a_figx.jpg

  De jonge en dichte bosfase vormen samen een vroege periode van bosontwikkeling waarin een nieuwe generatie bomen zich succesvol heeft kunnen vestigen maar de opstand nog niet of nog maar net in kroonsluiting is. Deze vroege ontwikkelingsfasen zijn bijzonder dynamisch door het ontstaan van allerhande interacties tussen bomen en begeleidende vegetatie en naderhand tussen bomen onderling. Sommige van deze interacties zijn voordelig, zoals de vermindering van de gevoeligheid voor vraat en ongunstige  weersomstandigheden. Andere interacties zijn dan weer nadelig, vooral wanneer bekeken vanuit het perspectief van een individuele boom. Groei en ontwikkeling leidt namelijk in toenemende mate tot ondergrondse competitie voor water en voedingsstoffen en bovengrondse competitie voor licht en ruimte. Bomen reageren op competitie door o.a. hun groeipatroon voortdurend aan te passen aan de omgeving. Denk voorbeeld aan randbomen die asymmetrisch groeien in de richting met het meeste licht.

  Lees meer over "Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden"

  Labels:

 6. Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen

  09-03-2017 10:55 door Kristine Vander Mijnsbrugge, Marijke Steenackers, Lieven De Smet

  BR60oogstgelderseroosWVH08.jpg

  Bosbouwkundig teeltmateriaal kennen we als het  bosplantsoen dat we kopen bij de bosboomteler voor de aanleg van een bos. Het wordt door de teler opgekweekt uit zaad of stekmateriaal dat geoogst wordt op het zogenaamde erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal. Voor zaad kan dit een haag, houtkant, bomenrij, bosrand, bosbestand of zaadtuin zijn. Deze officiële bron van zaad wordt gekenmerkt door een benaming, een uniek erkenningsnummer en tevens door een geografisch herkomstgebied.

  Lees meer over "Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen"

  Labels:

 7. 5 jaar FORBIO, Een tussentijdse update van het belgische boomsoortendiversiteitsexpiriment

  24-12-2015 16:53 door Thomas Van De Peer, Margot Vanhellemont, Evy Ampoorter, Lander Baeten, Bart Muys, Quentin Ponette, Kris Verheyen

  54-2.PNG

  In 2010 werd in het themanummer FORBIO (Bosrevue 32) geschetst hoe biodiversiteit samenhangt met het functioneren van (bos)ecosystemen. Dit themanummer was het startschot voor een grootschalig boomsoortendiversiteitsexperiment in België, genaamd FORBIO. Met 90 000 aangeplante boompjes van 10 verschillende boomsoorten wou men onderzoeken of en in welke mate gemengde bossen beter functioneren in vergelijking met monoculturen. Na vijf jaar bosontwikkeling en intensief onderzoek wordt nu een eerste tussentijdse balans opgemaakt. Al in deze jonge ontwikkelingsfase blijken de kenmerken van de verschillende boomsoorten belangrijk te zijn voor het functioneren van het bosecosysteem.

  Lees meer over "5 jaar FORBIO, Een tussentijdse update van het belgische boomsoortendiversiteitsexpiriment"

  Labels:

 8. Treecological.be – Turning Travel into Trees

  28-09-2015 13:22 door Bert De Somviele, Sanne Huysmans, Stijn Bruers, Bruno Verbeeck

  53-3.PNG
  Over de wereldwijde klimaatproblematiek is al veel gezegd en geschreven. “Mislukken is geen optie”, kopte de Tijd al in 2007 over de klimaatonderhandelingen in Bali (COP 13 – Conference of the Parties). Maar intussen staat de teller van de COPs al op 21 en nog is er geen bindend internationaal klimaatakkoord. En dat terwijl de meeste studies voorspellen dat business as usual tegen 2100 zal leiden tot een gemiddelde temperatuurstijging van 5°C of meer, en dat er algemene consensus is dat dit catastrofaal zal zijn voor de ecosystemen van onze planeet en voor de menselijke samenleving.

  Lees meer over "Treecological.be – Turning Travel into Trees"

  Labels:

 9. Kloempen in de Kempen

  01-03-2014 10:07 door Hans Van Lommel, Jan Seynaeve

  47-1.PNG
  De Kempense bossen zitten in volle omvorming. Veledennenbossen hebben de leeftijd van 60 à 80 jaar.  Ze zijn vaak soortenarm met weinig structuur- en leeftijdsvariatie. Dankzij de dunningskappen komt er geleidelijk loofhout in de onderetage. Veelal is dit beperkt tot soorten als Amerikaanse vogelkers, lijsterbes, sporkehout, zomereik of berk. De dichtheid en de beheeropvolging van deze natuurlijke verjonging zijn meestal onvoldoende om te komen tot goede houtkwaliteit.

  Lees meer over "Kloempen in de Kempen"

  Labels:

 10. Herbebossen in de Andes: op zoek naar koolstofvoorraden in Noord-Ecuador

  01-09-2013 11:08 door Marijn Bauters, Matthias Strubbe, Elizabeth Kearsley, Kathy Steppe, Hans Verbeeck

  45-1.PNG

  Op 9 mei 2013 registreerde het Mauna Loa observatorium (Hawaii) van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) een CO2 -concentratie van 400 ppm in de atmosfeer. Voor het eerst sinds het agentschap de metingen startte in 1958, werd deze kaap bereikt. Daarmee klimt de atmosferische CO2 -concentratie naar zijn hoogste niveau in de voorbije 800.000 jaar. Zelfs volgens de meest optimistische scenario’s zal de impact van klimaatverandering op ecosystemen nog sterk stijgen in de nabije toekomst. Bossen vormen echter een belangrijke pool in de globale koolstofcyclus. Zeker in de tropen, waar bosecosystemen ongeveer de helft meer koolstof opslaan dan onze gematigde bossen. Herbebossingen spelen daar dus een belangrijke rol in de mitigatie van de klimaatverandering. Maar hoeveel CO2 neemt zo’n herbebossing nu eigenlijk op? 

  Lees meer over "Herbebossen in de Andes: op zoek naar koolstofvoorraden in Noord-Ecuador"

  Labels: