Label

 1. Drones in het bosbeheer

  19-07-17 11:45 door Jasprina Kremers, Martijn Boosten, David Borgman

  P1080718 - kopie.JPG

  Voor deze zomereditie van de Bosrevue klopten we aan bij Probos, een Nederlandse stichting. Dit Bosrevue-artikel is een overname van één van hun "Bosberichten".

  Het gebruik van drones is sterk in opkomst. Ook in het bosbeheer worden er steeds meer toepassingen gevonden voor deze onbemande vliegtuigjes. In dit Bosbericht wordt ingegaan op de kansen voor drones in het Nederlandse bosbeheer.

  Lees meer over "Drones in het bosbeheer"

  Labels:

 2. Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden

  02-05-17 16:40 door Thomas Van De Peer, Kris Verheyen, Vincent Kint, Bart Muys

  bosrevue62a_figx.jpg

  De jonge en dichte bosfase vormen samen een vroege periode van bosontwikkeling waarin een nieuwe generatie bomen zich succesvol heeft kunnen vestigen maar de opstand nog niet of nog maar net in kroonsluiting is. Deze vroege ontwikkelingsfasen zijn bijzonder dynamisch door het ontstaan van allerhande interacties tussen bomen en begeleidende vegetatie en naderhand tussen bomen onderling. Sommige van deze interacties zijn voordelig, zoals de vermindering van de gevoeligheid voor vraat en ongunstige  weersomstandigheden. Andere interacties zijn dan weer nadelig, vooral wanneer bekeken vanuit het perspectief van een individuele boom. Groei en ontwikkeling leidt namelijk in toenemende mate tot ondergrondse competitie voor water en voedingsstoffen en bovengrondse competitie voor licht en ruimte. Bomen reageren op competitie door o.a. hun groeipatroon voortdurend aan te passen aan de omgeving. Denk voorbeeld aan randbomen die asymmetrisch groeien in de richting met het meeste licht.

  Lees meer over "Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden"

  Labels:

 3. De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?

  30-03-17 11:05 door Ellen Desie, Bart Muys, Karen Vancampenhout

  BR61figuur_hoofd.JPG

  Bosbodems hebben het potentieel om te fungeren als een natuurlijke opslagplaats voor atmosferische koolstof, meer bepaald CO2. Bijgevolg kwam koolstofopslag in bossen op de politieke agenda als een mogelijke strategie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Om deze strategie verder te optimaliseren is een beter begrip van de koolstofvastlegging en de stabiliteit van deze vastlegging, in functie van bosbeheer essentieel. In deze studie werd het effect van omvorming van half-natuurlijk loofbos naar Fijnspar op de koolstofdynamiek onderzocht. De resultaten tonen een verrassend sterk boomsoorteffect.

  Lees meer over "De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?"

  Labels:

 4. De Revue gepasseerd | Het verborgen leven van bomen

  15-03-17 15:52 door Dries Van der Heyden

  BR61derevuegepasseerd_coverfoto.jpg

  Op minder dan twee jaar tijd verwierf de Duitse boswachter Peter Wohlleben (1964) grote bekendheid met zijn boek Het verborgen leven van bomen (origineel: Das geheime Leben der Bäume). Terwijl de eerste druk in 2015 slechts een oplage had van 4000 exemplaren, werd het uiteindelijk met meer dan 300 000 verkochte exemplaren het bestverkochte non-fictie boek in Duitsland (De Morgen, 2016).

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Het verborgen leven van bomen"

  Labels:

 5. Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen

  09-03-17 10:55 door Kristine Vander Mijnsbrugge, Marijke Steenackers, Lieven De Smet

  BR60oogstgelderseroosWVH08.jpg

  Bosbouwkundig teeltmateriaal kennen we als het  bosplantsoen dat we kopen bij de bosboomteler voor de aanleg van een bos. Het wordt door de teler opgekweekt uit zaad of stekmateriaal dat geoogst wordt op het zogenaamde erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal. Voor zaad kan dit een haag, houtkant, bomenrij, bosrand, bosbestand of zaadtuin zijn. Deze officiële bron van zaad wordt gekenmerkt door een benaming, een uniek erkenningsnummer en tevens door een geografisch herkomstgebied.

  Lees meer over "Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen"

  Labels:

 6. Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?

  10-02-17 13:40 door Rita Sousa-Silva

  BR59_Rita_FIG3.jpg

  Klimaatveranderingen zullen voor het bos nieuwe omstandigheden creëren. Dat zal een aangepast beheer vereisen met inbegrip van preventieve maatregelen.

  Lees meer over "Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?"

  Labels:

 7. Inverde | De straffe stokzaag

  10-02-17 13:40 door Robbie Goris

  BR59_Grove den opsnoeien met stokzaag.JPG

  Met een stokzaag kan je van op de grond de takken van een jonge boom afzagen, tot een hoogte van ongeveer 6 meter. Als je met je bosbeheer kwaliteitshout nastreeft, is de stokzaag een verplicht item in je werkschuur!

  Lees meer over "Inverde | De straffe stokzaag"

  Labels:

 8. Inverde | De handige handlier

  31-12-16 12:00 door Robbie Goris

  BR58Inverde_FIG1handlier met toebehoren.JPG

  Een handlier is een werktuig met twee gezichten. Het is best een zwaar en omslachtig ding om door het bos te zeulen. Trekken met de handlier gaat heel traag. Maar als je iets vervelends op te lossen hebt, is de handlier plots je sterkste vriend!

  Lees meer over "Inverde | De handige handlier"

  Labels:

 9. De ARCHI-methode toegepast op aftakelende zomereiken

  01-10-16 14:39 door Christophe Drénou, Marine Bouvier, Jean Lemaire

  Hoe zie je welke eiken in een bosbestand het best zullen reageren op stress? Hoe beoordeel je in een vroeg stadium of de aftakeling van bomen omkeerbaar of onomkeerbaar is? Dat kan nu dankzij de ARCHI-methode. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd werd tijdens het project ‘Atlantische eikenbestanden en klimaatverandering: begrijpen en handelen’ (Les chênaies atlantiques face aux changements climatiques: comprendre et agir, Lemaire et al., 2010) en werd uitgewerkt in een ingenieursthesis (ENITA Bordeaux – Bouvier, 2010). De hier voorgestelde ARCHI-methode laat bosbeheerders toe om de veerkracht van zomereiken na een stresssituatie te beoordelen. Zo kunnen objectievere beheerkeuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld bij het aanduiden van toekomstbomen of dunningen.

  Lees meer over "De ARCHI-methode toegepast op aftakelende zomereiken"

  Labels:

 10. 30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering

  01-07-16 15:23 door Geert Sioen, Peter Roskams, Pieter Verschelde

  In 1979 brachten de Verenigde Naties de Resolutie over de grensoverschrijdende luchtverontreiniging tot stand. De meetnetten en proefvlakken voor het opvolgen van de bosvitaliteit kwamen er in de jaren 1980, als gevolg van verschillende verordeningen van de Europese Unie en het ICP-Forests-programma (www.icp-forests.net). Sindsdien worden jaarlijks meetresultaten aan het ICP-Forests gerapporteerd. Wat oorspronkelijk ontstond als een project voor het opvolgen van de gevolgen van luchtverontreiniging, groeide uit tot een meetnet waarin niet alleen de gezondheidstoestand van bomen wordt beoordeeld, maar ook de bodem- en bladtoestand, vegetatie, dood hout… 

  Lees meer over "30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering"

  Labels: