Berichten over Pro Silva

 1. Pro Silva bij onze buren: datums excursies

  04-05-2022 12:00 door Bert Peeters

  Pro Silva leeft terug in Vlaanderen, en ook bij onze buren gaat het goed met de Pro Silva werkingen. Wie zin heeft om eens verder te kijken, kan terecht bij Pro Silva Wallonië en Pro Silva Nederland, met wie we goede contacten hebben. Zij organiseren excursies op de volgende dagen: 

  - Pro Silva Nederland: 11, 12 en 13 mei; Putte, Nederland

  - Pro Silva Wallonië: 23 mei; Vaux-Chavanne (Manhay) 

  Van beide excursies vindt u hieronder meer informatie. 

  Lees meer over "Pro Silva bij onze buren: datums excursies"

  Labels:

 2. Aankondiging: Pro Silva Excursies: Save the dates

  25-01-2022 14:00 door Isaac Lievevrouw

  Na onze excursie op 9 november 2021 hebben we de smaak te pakken. We zijn volop volgende excursies aan het plannen.

  Zet alvast in uw agenda:

  • 28 april: Dagexcursie in het universiteitsbos van KULeuven: Verjonging en omvorming van Kempense dennenopstanden in de praktijk: vergelijking van de opties. Onder leiding van Bart Muys en Eric Van Beek.
  • 20 mei: Dagexcursie in Heverleebos en Meerdaalwoud: Bezoek van de bossen met de fiets. Onder leiding van Marc Struelens

  In de volgende Bosrevues zal u de mogelijkheid hebben zich in te schrijven.

  Bij deze doen we ook graag een oproep voor mensen die graag een rondleiding wensen te begeleiden. Contacteer Isaac.Lievevrouw@bosplus.be en Bert.Peeters@Bosplus.be

  Lees meer over "Aankondiging: Pro Silva Excursies: Save the dates"

  Labels:

 3. Verslag excursie Pro Silva in het Zoniënwoud

  17-12-2021 10:05 door Aurélie Vandenbussche

  IMG-3435.JPG

  Op 9 november 2021 organiseerde BOS+ een excursie voor iedereen die geïnteresseerd is in de duurzame bosbeheerstrategieën van Pro Silva. Er was een divers publiek aanwezig op deze uitgewezen kans om te ontdekken/ervaren hoe de Pro Silva principes in onze bossen worden toegepast. Gaande van medewerkers van bosgroepen, privé bosbeheerders en boswachters tot boomverzorgers, een studiebureau en enkele ijverige studenten, allen stonden ze te popelen om bij te leren van beheerder Frederik Vaes. Hij nam ons op sleeptouw doorheen het Brusselse deel van het Zoniënwoud. De dag werd niet alleen gekleurd door het mooie weer en het vallen van het blad, maar zeker ook door enkele interessante discussies over de keuzes in boomsoorten en de aanpak bij het hameren1 van bomen.

  Lees meer over "Verslag excursie Pro Silva in het Zoniënwoud"

  Labels:

 4. Verslag bedrijfsbezoek Tcharbon met Pro Silva Wallonië

  28-06-2021 12:00 door Isaac Lievevrouw, Bert Peeters

  IMG_1014.jpg

  Op 14 september 2020 waren we met twee BOS+ medewerkers aanwezig op een excursie van Pro Silva Wallonië. Dat is intussen al een hele tijd geleden, maar omdat we er een bedrijf bezocht hebben dat uniek is voor de Belgische bosbouwsector, namelijk de enige houtskoolproducent in België, willen we u een verslag van dit bedrijfsbezoek niet onthouden.

  Lees meer over "Verslag bedrijfsbezoek Tcharbon met Pro Silva Wallonië"

  Labels:

 5. Pro Silva Vlaanderen

  15-02-2021 20:50 door Isaac Lievevrouw

  Bij de oprichting van Pro Silva in 1989 waren onder andere twee Belgische vertegenwoordigers aanwezig (Professor Van Miegroet en Peter Roskams). Dit leidde ertoe dat in 1991 een Vlaamse afdeling van Pro Silva werd opgericht. BOS+ is steeds (in meer of mindere mate) betrokken geweest in de organisatie hiervan. Sinds 2010 is de werking van Pro Silva Vlaanderen echter op een zeer laag pitje komen te staan. Omdat we merken dat de toepassing van het natuurgetrouw bosbeheer in Vlaanderen nog veel kan groeien, willen we met BOS+ de Pro Silva werking graag terug oppikken.

  Lees meer over "Pro Silva Vlaanderen"

  Labels:

 6. In Memoriam Prof. Dr. Dušan Mlinšek

  15-02-2021 14:00 door Isaac Lievevrouw

  Afbeelding2.png

  Professor Doctor Dušan Mlinšek overleed op 15 december 2020 in zijn woonst in Ljubljana, Slovenië op 95-jarige leeftijd. Met het overlijden van Dušan Mlinšek is de Pro Silva beweging één van haar boegbeelden verloren. 

  Dušan Mlinšek  behaalde zijn doctoraat bij de fameuze Hans Leibundgut aan het Zwitserse ‘Institut für Waldbau’ in Zürich. Daar werd hij een fervent voorvechter van het natuurgetrouw bosbeheer. Een vorm van bosbeheer geïnspireerd op de processen en structuren in een natuurlijk bos. Hij introduceerde onder andere het concept van holistische bosbouw en hielp met de praktische uitwerking van natuurgetrouwe bosbouw.  

  Lees meer over "In Memoriam Prof. Dr. Dušan Mlinšek"

  Labels:

 7. Pro Silva Nederland: Werken aan weerbare bossen

  30-04-2019 14:10 door Martijn Boosten

  csm_PSLogo_Color_Nederland_d3fa01a26d.png

  Ons klimaat verandert. Het bos krijgt te maken met extremere neerslag buiten het groeiseizoen en grotere droogte in de zomer. Ook is de verwachting dat als gevolg van klimaatverandering het risico op stormschade en bosbrand toeneemt. Daarnaast kunnen er door de warmere zomers en zachtere winters meer of nieuwe ziekten en plagen de kop op steken. Het is daarom belangrijk om te werken aan weerbare bossen die met de gevolgen van klimaatverandering kunnen omgaan. Weerbare bossen zijn essentieel om te zorgen dat belangrijke bosfuncties, zoals houtproductie, natuurwaarde, belevingswaarde en CO2-opname, in de toekomst behouden blijven.

  Lees meer over "Pro Silva Nederland: Werken aan weerbare bossen"

  Labels:

 8. Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden

  02-05-2017 16:40 door Thomas Van De Peer, Kris Verheyen, Vincent Kint, Bart Muys

  bosrevue62a_figx.jpg

  De jonge en dichte bosfase vormen samen een vroege periode van bosontwikkeling waarin een nieuwe generatie bomen zich succesvol heeft kunnen vestigen maar de opstand nog niet of nog maar net in kroonsluiting is. Deze vroege ontwikkelingsfasen zijn bijzonder dynamisch door het ontstaan van allerhande interacties tussen bomen en begeleidende vegetatie en naderhand tussen bomen onderling. Sommige van deze interacties zijn voordelig, zoals de vermindering van de gevoeligheid voor vraat en ongunstige  weersomstandigheden. Andere interacties zijn dan weer nadelig, vooral wanneer bekeken vanuit het perspectief van een individuele boom. Groei en ontwikkeling leidt namelijk in toenemende mate tot ondergrondse competitie voor water en voedingsstoffen en bovengrondse competitie voor licht en ruimte. Bomen reageren op competitie door o.a. hun groeipatroon voortdurend aan te passen aan de omgeving. Denk voorbeeld aan randbomen die asymmetrisch groeien in de richting met het meeste licht.

  Lees meer over "Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden"

  Labels: