Berichten over Bosrevue

 1. Bospest of bosboom: Faciliteert het rijke strooisel van Amerikaanse vogelkers de diktegroei van zomereik?

  04-05-2022 14:00 door Josephine Haas, Jan Den Ouden, Ute Sass-Klaassen

  Prunus en Eiken.jpg

  Bodemverzuring heeft in Nederland en Vlaanderen geleid tot minder vitale boomgroei. Het planten van bomen met rijkstrooisel blijkt een veelbelovende strategie te zijn om de bodemkwaliteit in bossen met arme, zure bodems te verbeteren. In het kader van het project Correlatief onderzoek Rijkstrooiselsoorten in Natuurgericht Bosbeheer onderzochten we het effect van de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers op de diktegroei van zomereik.

  Lees meer over "Bospest of bosboom: Faciliteert het rijke strooisel van Amerikaanse vogelkers de diktegroei van zomereik?"

  Labels:

 2. Klumpen of plantcellen: enkele terreinervaringen

  04-05-2022 13:00 door Robbie Goris

  Klump wintereik 2007 Marche.JPG

  Ik kwam voor het eerst in aanraking met plantcellen op een Pro Silva excursie in 2007 nabij Marche-en-Famenne (coverfoto). Mogelijk is dat plantschema eerder in één of andere cursus bosbeheer aan bod gekomen, maar daar in Marenne is het blijven plakken.

  Er liep toen een project in Wallonië om een nieuw elan aan natuurgetrouw bosbeheer te geven, waarbij verschillende voorbeeldpercelen uitgewerkt werden. Om te tonen dat het niet onmogelijk is.

  Niet te veel kosten maken bij het planten, maar wel in een dicht verband om een goede stamkwaliteit te verzekeren, het leek me wel verstandig. Welke soorten, hoeveel bomen, vierkant of spiraalvormig, begeleidende soorten,...? Niemand die het toen kon zeggen.

  Wandel even mee door een tiental jaren probeersels, successen en teleurstellingen met klumpen.

  Lees meer over "Klumpen of plantcellen: enkele terreinervaringen"

  Labels:

 3. Praktijkbossen voor klimaatslim bosbeheer

  04-05-2022 12:30 door Bert Van Gils

  Afbeelding - sterfte in fijnspar.jpg

  Klimaatverandering is niet weg te denken uit de actualiteit. Wereldwijd zijn wetenschappers, politici en vele bezorgde burgers en organisaties er intensief mee bezig. Bossen kunnen een belangrijk onderdeel van de oplossing vormen in de opname van CO2 en het bufferen van extremen. Tegelijkertijd ondervinden zij zelf al negatieve effecten van klimaatverandering, ook in onze streken. Denk maar aan extreme weerfenomenen zoals de lange periode van droogte in de jaren 2018-2019 met vervolgens ziekten en plagen die daar handig op in hebben gespeeld zoals de letterzetter in de fijnspar bestanden met massale sterfte tot gevolg.

  De drie Antwerpse Bosgroepen en BOS+ staken in de zomer van 2021 de koppen bij elkaar en schreven een project uit rond dit thema. Samen met partners Stichting Kempens Landschap en provincie Antwerpen gaan we voor het uitbouwen van 12 locaties met ‘voorbeeldbossen’ voor klimaatslim bosbeheer in de provincie Antwerpen. Het is de bedoeling dat deze voorbeelden als inspiratie dienen voor andere boseigenaren, experts en beheerders zodat klimaatslim bosbeheer breder zal worden toegepast. Ook het algemene publiek, met een extra focus op kinderen, wordt op een interactieve manier betrokken met het uitwerken van vier klimaatvriendelijke belevingsbossen.

  Lees meer over "Praktijkbossen voor klimaatslim bosbeheer"

  Labels:

 4. 100 Bosrevues en enkele gedachten over wetenschapscommunicatie

  07-03-2022 10:38 door Bert De Somviele

  Bosrevue_59.PNG

  Heuglijk nieuws: vandaag rolt onze 100ste Bosrevue van de digitale persen. Reken daar ook nog de Groene Band bij, de voorloper van de Bosrevue, en je weet dat BOS+ al meer dan 50 jaar nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten over bos en bomen naar een breed publiek vertaalt. Doorheen de jaren onderging het medium uiteraard een aantal gedaantewissels: van een gestencild blad dat nog naar verse inkt rook wanneer het bij u in de bus viel, vervelde het tot het wetenschapsnieuws dat we u vandaag digitaal, gratis en makkelijk toegankelijk presenteren. Nog elke maand komen er lezers bij, en ik laat me vertellen door experten dat de doorklikratio’s naar de artikels telkens indrukwekkend hoog zijn. Waarvoor natuurlijk onze oprechte dank! 

  Ook onze auteurs doorheen al die jaren zet ik heel graag even in de bosbloemetjes. Zonder hen geen Bosrevue! En sta me toe hier ook even mijn collega’s van het redactiecomité (en hun voorgangers van vele vele jaren) te vermelden, want zij zorg(d)en er achter de schermen natuurlijk voor dat het afgewerkt product met grote regelmaat in uw brievenbus viel of in uw mailbox ploinkt. In wat volgt, geven we u ook enkele frappante cijfers mee over wat 100 Bosrevues zoal verteld en betekend hebben.

  In dit edito wil ik het echter even hebben over de fundamentele reden waarom we de Bosrevue eigenlijk reeds al die jaren uitgeven. Onze “mission statement” geeft het heel mooi weer: “De Bosrevue vertaalt wetenschappelijk bosonderzoek naar praktische beheertoepassingen op het terrein.” Laagdrempelige wetenschapscommunicatie over actuele, state of the art, kennis over bosbeheer en -ecologie is dus ons doel. Laat ons daar even dieper op ingaan.

  Lees meer over "100 Bosrevues en enkele gedachten over wetenschapscommunicatie"

  Labels:

 5. 100 Bosrevues: Terugblik op de geschiedenis met cijfers

  02-03-2022 11:02 door Isaac Lievevrouw

  cover_bosrevue_1_volledig.PNG

  September 2002. De eerste Bosrevue verschijnt. Een tijdschrift van 12 pagina’s. De hoofdartikels? “Toekomstbomen: Een handig hulpmiddel voor bosbeheerders?”, “Bosgroepen en duurzaam bosbeheer” en “De gezondheidstoestand van het bos in Vlaanderen”.

  Lees meer over "100 Bosrevues: Terugblik op de geschiedenis met cijfers"

  Labels:

 6. Danku’s!

  02-03-2022 10:50 door Isaac Lievevrouw

  Cover_bosrevue_58.PNG

  Die 100 bosrevues hebben zichzelf natuurlijk niet geschreven. Een cijfer dat daarom niet mag ontbreken is het aantal auteurs: maar liefst 274 verschillende mensen schreven (mee aan) één of meerdere artikels. Als eerste dus een grote dank u aan alle auteurs die zich inzetten voor de Bosrevue over de voorbije 20 jaar.  

  Lees meer over "Danku’s!"

  Labels:

 7. En nu, nog eens 100. Help je mee?

  02-03-2022 10:45 door Isaac Lievevrouw

  We kijken tevreden terug op de afgelopen 20 jaar en dromen van een volgende 20. Daarvoor hebben we u nodig.

  Wenst u reviewer te worden, een artikel te schrijven of heeft u algemene feedback? Laat het ons weten via bert.peeters@bosplus.be.

  Daarnaast appreciëren we het steeds mocht u reclame maken voor de Bosrevue in uw omgeving. 

  Tenslotte zou u ons sterk helpen door uw mening te geven in de onderstaande korte vragenlijst.

  Lees meer over "En nu, nog eens 100. Help je mee?"

  Labels:

 8. Verslag excursie Pro Silva in het Zoniënwoud

  17-12-2021 10:05 door Aurélie Vandenbussche

  IMG-3435.JPG

  Op 9 november 2021 organiseerde BOS+ een excursie voor iedereen die geïnteresseerd is in de duurzame bosbeheerstrategieën van Pro Silva. Er was een divers publiek aanwezig op deze uitgewezen kans om te ontdekken/ervaren hoe de Pro Silva principes in onze bossen worden toegepast. Gaande van medewerkers van bosgroepen, privé bosbeheerders en boswachters tot boomverzorgers, een studiebureau en enkele ijverige studenten, allen stonden ze te popelen om bij te leren van beheerder Frederik Vaes. Hij nam ons op sleeptouw doorheen het Brusselse deel van het Zoniënwoud. De dag werd niet alleen gekleurd door het mooie weer en het vallen van het blad, maar zeker ook door enkele interessante discussies over de keuzes in boomsoorten en de aanpak bij het hameren1 van bomen.

  Lees meer over "Verslag excursie Pro Silva in het Zoniënwoud"

  Labels:

 9. In memoriam Jef Schalck

  17-12-2021 10:00 door Hans Beeckman

  Jef_Schalck_2_bijgesneden_breed.jpg

  Prof. Jef Schalck is overleden op 9 december op achtentachtigjarige leeftijd. Hij was emeritus professor van de Universiteit Gent.

  Lees meer over "In memoriam Jef Schalck"

  Labels:

 10. De donkere kant van het bos: kansen voor rijkstrooisel

  14-10-2021 10:00 door Ellen Desie, Karen Vancampenhout, Bart Muys

  coverfoto.jpg

  Na het afronden van mijn masterthesis, vijf jaar geleden, schreef ik voor de Bosrevue het artikel “De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?” Het voelt erg symbolisch om ook na het afronden van mijn doctoraat deze fascinerende kant van het bos verder te belichten. Sinds 2016 is er veel veranderd in het veld: de klimaatverandering heeft zich laten voelen in onze bossen (de fijnsparren uit mijn thesis zijn gekapt…), beheerders zitten vaker met hun handen in de grond en rijkstrooisel is ondertussen een begrip ook gekend buiten Zuid-Nederland. In mijn doctoraatsonderzoek bestudeerde ik de potentie van “rijk” strooisel als beheermaatregel tegen bodemverzuring om zo het functioneren van het ondergrondse ecosysteem beter te begrijpen.

  Lees meer over "De donkere kant van het bos: kansen voor rijkstrooisel"

  Labels: