Vademecum Populier van Hier

Vademecum Populier van Hier

9 april 2021 om 16:00 door Dries Van der Heyden, Linda Meiresonne

voorpagina_populier_van_hier.PNG

Met Populier van Hier (een project met steun van ELFPO) hebben BOS+, de Bosgroep Vlaamse Ardennen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen via diverse acties geijverd om populieren te herwaarderen in de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding heel Vlaanderen. Dit technisch vademecum is een leidraad van de vele troeven van de populier en wil de gemotiveerde bosbeheerder vanuit een alternatief uitgangspunt begeleiden in verantwoorde keuzes. Dit gebeurt aan de hand van een inspirerende beslissingsboom, tal van illustraties en verhelderende terreinvoorbeelden. Het geheel illustreert de verdiende plaats van populier in het Vlaamse landschap. Bovendien situeert dit vademecum de populier in de rijke geschiedenis van Vlaanderen en toont het hoe de populier kan zorgen voor een interessante toekomst voor de houtverwerkende bedrijven. Tot slot wordt een rist aan toegankelijke, online beschikbare, literatuur over populier beschikbaar gesteld.

Populieren worden immers niet altijd geapprecieerd. In de laatste decennia kregen zij omwille van verscheidene redenen een slechte naam. Zo worden populieren direct gelinkt aan plantagebosbouw, de roestziekte en een lage biodiversiteit. Deze negatieve connotatie is vaak onterecht. Populieren kunnen zowel voor het landschap als voor de biodiversiteit een grote meerwaarde betekenen. Het feit dat zij snel groeien en de klimaatvriendelijke grondstof hout produceren kan je bovendien ook eerder als een troef dan als een probleem beschouwen. Het is belangrijk om de boomsoort los te koppelen van de praktijken die er mee gepaard gaan en de aanplantingen en beheersystemen apart te bekijken. Het verleden leert ons immers dat onduurzame praktijken wel degelijk ernstige gevolgen kunnen hebben. Het planten van populieren moet bijgevolg op een doordachte keuze gebaseerd zijn en binnen een duurzaam kader gebeuren. 

Download het vademecum op de website van populier van hier (onder symposium en publicaties), of via onderstaande knop. 

Website populier van hier

Download Vademecum populier van hier

COLOFON

© BOS+ Vlaanderen vzw, Gontrode, december 2020

Auteurs: Dries Van der Heyden, Linda Meiresonne, Cédric De Noyette, Hans Scheirlinck & Bert De Somviele

Titel: Vademecum Populier van Hier - Populieren in Vlaanderen: een boeiend verleden en een levendige toekomst

Uitgever: BOS+ Vlaanderen vzw

Geraardsbergsesteenweg 267

9090 Gontrode

info@bosplus.be

www.bosplus.be

Steunvermelding: Dit vademecum kadert in het LEADER-project Populier van Hier, een project met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Wij danken ook Hout Info Bois en boomkwekerijen Sylva voor hun ondersteuning.

Vormgeving; Graffito V.U.: Dries Van der Heyden, Geraardsbergsesteenweg 267 – 9090 Gontrode 

aankondiging_populier_van_hier_sponsors.jpg

Labels: