De Revue gepasseerd | Zeven vragen over bos en klimaat

De Revue gepasseerd | Zeven vragen over bos en klimaat

9 april 2021 om 16:15 door Bert Peeters

voorpagina_bijgeknipt.PNG

In begrijpelijke, heldere taal formuleert Simon Klingen een antwoord op 7 veelgestelde vragen over bos en klimaat. Dat doet hij niet alleen, hij laat ook experts aan het woord. De vragen gaan van ‘Wat doet bos met CO2’ tot ‘Gebruik van hout is dubbel gunstig voor het klimaat. Hoe zit dat?’. Ook thema’s als biomassastook, ontbossing voor heidevegetaties en bosuitbreiding als middel om klimaatopwarming tegen te gaan komen aan bod. Het zijn complexe vragen die in een andere context al eens verzanden in voor- of tegendiscussies, maar de auteur schrijft met de broodnodige nuance. Randvoorwaarden worden duidelijk gesteld, wanneer er geen eenduidig antwoord is wordt er uitgelegd waarom dat zo is. Bovendien blijft het evenwicht tussen nuance en bondigheid bewaard. Het is een soort frequently asked questions die op het goede moment komt.

Praktisch

  • Titel: Zeven vragen over bos en klimaat
  • Auteur: Simon Klingen
  • Uitgeverij: Klingen Bomen
  • Prijs: € 15
  • Aantal pagina’s: 120
  • Verkrijgbaar in de boekhandel en op bosenklimaat.nl.

Over Simon Klingen

Hij kijkt al een halve eeuw rond in het bos, en leert er nog dagelijks. Simon Klingen (1948) is een bekende in de Nederlandse en Vlaamse boswereld. Veel vakmensen en in bos geïnteresseerde leken volgen zijn cursussen, altijd in het bos. Ze leren op een vernieuwende manier naar bos en bosbeheer kijken. Die kijk op het bos heeft hij in 2017 vastgelegd in het boekje Twaalf boslessen, dat nog altijd veel wordt gelezen.

Hij heeft geen uitgesproken oordeel over wat we met het bos moeten, maar wel over wat er met bos allemaal kan, en laat cursisten en lezers dat zelf ontdekken. Met Zeven vragen over BOS en KLIMAAT geeft hij een genuanceerd beeld over de rol van bos in het klimaat­vraagstuk.

Bron: bosenklimaat.nl/simon-klingen

Gelieve als volgt te citeren: 

Bert Peeters (2021) De Revue Gepasseerd | Zeven vragen over bos en klimaat. Bosrevue 93b, 1-2. 

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 93b 

Labels: