In Memoriam Prof. Dr. Dušan Mlinšek

In Memoriam Prof. Dr. Dušan Mlinšek

15 februari 2021 om 14:00 door Isaac Lievevrouw

Afbeelding2.png

Professor Doctor Dušan Mlinšek overleed op 15 december 2020 in zijn woonst in Ljubljana, Slovenië op 95-jarige leeftijd. Met het overlijden van Dušan Mlinšek is de Pro Silva beweging één van haar boegbeelden verloren. 

Dušan Mlinšek  behaalde zijn doctoraat bij de fameuze Hans Leibundgut aan het Zwitserse ‘Institut für Waldbau’ in Zürich. Daar werd hij een fervent voorvechter van het natuurgetrouw bosbeheer. Een vorm van bosbeheer geïnspireerd op de processen en structuren in een natuurlijk bos. Hij introduceerde onder andere het concept van holistische bosbouw en hielp met de praktische uitwerking van natuurgetrouwe bosbouw.  

In 1986 – op het IUFRO wereld congres in Ljubljana (dat overigens onder zijn voorzitterschap werd georganiseerd) – presenteerde hij voor de eerste keer zijn idee om een netwerk van voorstanders van natuurgetrouwe bosbouw in Europa te creëren. 

In 1989 bracht hij vervolgens, samen met Hilmar Schoepffer and Brice de Turckheim – toenmalige pioniers in het veld – verschillende actoren samen in Slovenië om deze Europese beweging vorm te geven onder de noemer van Pro Silva. 

Ook na zijn actieve dagen als professor (1996) bleef hij verschillende generaties inspiratie en motivatie geven.  

Voor zijn verdienstelijk werk ontving hij verschillende eretitels. Hij was onder andere Ere-lid van IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) en Corresponding Member of the Academy of Forestry Sciences in Florence, Italy. 

Een mooie quote van hem die we u niet willen weerhouden: 

Afbeelding1.jpg

Bron: Pro Silva Europa

“to me, forest is the most perfect ecosystem, an amazing classroom and a mystique that fills the soul” 

 BOS+ wenst zijn familie en vrienden veel sterkte toe en zijn hem dankbaar voor het vele goeds dat hij deed voor de Europese bossen. Zijn gezegende leeftijd kan ons enkel doen dromen dat bezig zijn met ecologisch gezonde bossen het perspectief op een lang leven geeft. 

Het beste wat we kunnen doen om zijn nagedachtenis eer aan te doen is de Pro Silva principes levend houden en verspreiden. Pro Silva Vlaanderen staat helaas al een tijdje op een laag pitje, maar met BOS+ maken we sinds kort plannen om dat nieuw leven in te blazen. Dat kunnen we niet alleen, meer daarover in het volgende artikel in deze Bosrevue. 

     Afbeelding3.pngBron: Pro Silva Europa

Bronnen: 

Pro Silva Europa. (n.d.). History since 1989. Geraadpleegd op 16 february, 2021, from https://www.prosilva.org/founding/ 

Schmutzenhofer, H. (2021). OBITUARY: DUSAN MLINŠEK. IUFRO NEWS, 50(1). https://www.iufro.org/index.php?id=7181#c31966 

Gelieve als volgt te citeren:

Isaac Lievevrouw (2021) In Memoriam Prof. Dr. Dušan Mlinšek. Bosrevue 92c  

coverfoto bron: IUFRO 

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 92c

Labels: