Bosactua | 50 jaar BOS+ ~ 50 jaar communicatie

Bosactua | 50 jaar BOS+ ~ 50 jaar communicatie

1 december 2020 om 17:00 door Isaac Lievevrouw

Groene_band_Bosrevue_combinatie.png

Beste Lezer, 

Dit jaar bestaat BOS+ 50 jaar! We blikken daarom graag eens terug. Weten waar we vandaan komen, is belangrijk om te weten waar we naartoe gaan. BOS+ haalde daarom de archieven van onder het stof.  

In dit artikel focussen we op onze communicatie doorheen de jaren. Vandaag kent BOS+ twee voorname vormen van communicatie.  

  • Enerzijds wordt er breed gecommuniceerd naar de algemene bosliefhebber via o.a. de nieuwsbrief en sociale media. 

  • Anderzijds wordt er diepgaander gecommuniceerd over bossen en bosbeheer via de Bosrevue.  

Beide communicatiekanalen kennen een lange en interessante geschiedenis. Verderop in het artikel, in Box 1, gaan we ook kort in op de algemene geschiedenis van BOS+. 

Brede communicatie naar de algemene bosliefhebber  

De Vlaamse Bosbouwvereniging (de eerste naam van wat we vandaag kennen als BOS+, afgekort VBV) startte in 1970 met haar communicatie via maandelijkse VBV-berichten. De eerste vier jaar bestond dit uit een gestencild blad. Daarna werd dit een uitgebreider boekje van 8 pagina’s per editie. Met deze ‘mededelingsblaadjes’ gaf "de VBV" haar standpunten aan haar leden mee. Deze blaadjes werden bekend als de Groene blaadjes en verschenen tot 1985.  

In 1985 besliste men om de naam te veranderen naar de Boskrant. Deze werd voortaan uitgebreider (20-tal pagina’s) en tweemaandelijks uitgegeven. De boskrant had als doel ‘om in te werken op het bosbeleid, de bosliefhebber de liefde en kennis over het bos bij te brengen en de bosbeheerder te helpen in zijn dagelijkse bezigheden (Boskrant 1985, Nr1 jg 15)’. De Boskrant werd volledig door vrijwilligers getrokken en geschreven, zoals nagenoeg alles bij de VBV van toen. 

Doorheen de jaren kende deze Boskrant verschillende lay-outs (zie collage), maar het doel bleef ongeveer onveranderd. Zo bleef de Boskrant verder gepubliceerd worden tot in 2012. 

Want in 2012 integreerde VBV haar werking met vzw Groenhart tot een personele unie, en doopten ze zichzelf om tot BOS+. Op dat moment besliste men ook om de Boskrant voortaan te vervangen door een digitale nieuwsbrief. Op die manier kon de communicatie gratis worden aangeboden en beperkte de vereniging haar papierconsumptie. 

Boskranten_74_93.png

Figuur 1: Een collage van verschillende voorpagina's van De Boskrant, van links naar rechts 1974, 1985, 1990 en 1993. 

Boskranten_2012_2.png

Figuur 2: Een collage van verschillende voorpagina's van De Boskrant, van links naar rechts 1995, 1999, 2004 en 2012. 

Wie geïnteresseerd is, kan alle boskranten die vanaf 1985 gepubliceerd zijn digitaal op onze website of op afspraak in ons archief raadplegen.  

Naast de nieuwsbrief kent BOS+ vandaag nog verschillende kanalen waarlangs zij breed communiceert. In 2012 maakte BOS+ bijvoorbeeld haar pagina aan op Facebook (Facebookpagina BOS+) en er is uiteraard de website. De laatste jaren werd dit uitgebreid met nog allerlei andere sociale mediakanalen.  

Ook verschijnt BOS+ regelmatig op de televisie en de radio. In haar beginjaren schuwde de VBV de openbare omroep evenmin. Van bij de start organiseerden zij in samenwerking met de   toenmalige BRT een reeks grootse plantacties en later zat de VBV mee achter korte info-afleveringen onder de titel ‘Over Bomen en Bossen’ (VBV-berichten 1976, nr 6).  

Diepgaandere communicatie over bossen en bosbeheer

Parallel aan de start van de VBV-berichten, publiceerde VBV vanaf 1971 ‘de Groene band’. In tegenstelling tot de VBV-berichten die een meer populair blad vormden, was het doel van de Groene Banden om nieuwe wetenschappelijke kennis uit de boswereld aan de man te brengen aan de hand van eenvoudige artikels. De Groene band werd tot begin 2002 ongeveer vier keer per jaar gepubliceerd.   

In 1992 werd een speciale ‘Grauwe Band’ gepubliceerd. De Grauwe band bood een overzicht van meer dan 150 ontbossingsdossiers (goed voor ongeveer 2000 ha bedreigd bos) die het Waakzaamheidscomité van VBV sinds 1988 verzameld had.  

In 2002 verving de Bosrevue de Groene Band. Naast wetenschappelijke artikels brengt de Bosrevue meer praktische artikels zoals concrete informatie over verschillende aspecten van duurzaam bosbeheer en technische hulp bij nieuwe beleidsbeslissingen (Bosrevue 2002, nr 1).  

Groene_band_Bosrevue_combinatie.png

Figuur 3: een collage van de voorpagina's van de eerste groene band, de grauwe band en een Bosrevue

Vijf jaar nadat de Boskrant gedigitaliseerd werd, werd in 2017 ook de Bosrevue gedigitaliseerd. Ook hier liet dit de overstap toe van een betalend papieren aanbod naar gratis online communicatie. Daarbij werd ook beslist om frequenter Bosrevues te publiceren maar met kortere artikelsIn dit format worden nog steeds de Bosrevues opgemaakt en verstuurd naar iets meer dan 1450 geabonneerden.  

Wie geïnteresseerd is, kan alle Bosrevues raadplegen. Digitaal op onze website of op afspraak in ons archief. De Groene Banden kunnen digitaal opgevraagd worden of fysiek geraadpleegd worden.  

Oproep voor archiefstukken en anekdotes

Bij onze zoektocht in de archieven naar aanleiding van onze 50ste verjaardag, merkten we dat enkele fysieke exemplaren van onze publicaties ontbraken. We roepen daarom iedereen op die thuis nog VBV-berichten, Boskranten of Groene Banden heeft liggen om ons te contacteren via info@bosplus.be 

Wie daarnaast nog andere leuke anekdotes heeft of zaken heeft liggen uit de geschiedenis van de VBV, Groenhart of BOS+ zoals foto’s of andere publicaties roepen we eveneens op om ons te contacteren. We zijn zeer benieuwd!  

Box 1: Algemene geschiedenis van BOS+ 

In 1970 kwamen zes bosbouwers en een journalist samen om de Vlaamse Bosbouwvereniging (VBV) op te richten. Het doel van de vereniging bestond erin bij te dragen tot het voeren van een dynamische bos- en groenpolitiek en tot het opvoeren van de bosoppervlakte in Vlaanderen (Boskrant 2001, nr 1 Jg 31). De VBV verenigde bossympatisanten van verschillende terreinen en sectoren en bestond volledig uit vrijwilligers. 

In 1999 veranderde de vereniging een eerste keer van naam (Boskrant 1999, nr 5 Jg 29). Voortaan werd zij de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (nog steeds VBV). Daarmee gaf de vereniging aan dat het om meer dan bosbouw alleen ging, en dat bossen en bomen per definitie multifunctioneel zijn en zo beheerd moeten worden.   

In 2012 integreerde de VBV haar werking tot een personele unie met vzw Groenhart. Groenhart was een zustervereniging die in 2003 werd opgericht door VBV en WWF België. Vzw Groenhart focuste specifiek op de problematieken rond tropisch bos en zette zich in voor de bescherming en het duurzame beheer van tropische bossen (Boskrant 2012, nr 1 Jg 42).  

Door de integratie vormen de twee vzw’s voortaan 1 personele unie onder de gezamenlijke naam BOS+. De structuur is nog steeds te vinden in de twee subvzw’s BOS+ Tropen die het tropenverhaal vertegenwoordigt en BOS+ Vlaanderen die zich inzet voor de Vlaamse bossen.  

Dit jaar stichtten we overigens een derde vzw BOS+ Tierra die het patrimonium van BOS+ zal beheren.  

Gelieve als volgt citeren: Isaac Lievevrouw (2020) Bosactua | 50 jaar BOS+ ~ 50 jaar communicatie. Bosrevue 89b, 1-4.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 89b 

Bekijk PDF

 

 

Labels: