De Revue gepasseerd | Biodivers Boeren

De Revue gepasseerd | Biodivers Boeren

16 maart 2020 om 08:46 door Sander Van Daele

coverbiodiversboeren.jpg

Biodiversiteit is een goede verzekering voor de toekomst, ook op de boerderij. De transitie naar een landbouwmodel dat dat in rekening brengt en daar ook voor beloond wordt is gestart maar staat nog in de kinderschoenen. Dit boek kan zowel aan boeren maar ook aan de beleidsmakers en consumenten nuttige handvatten bieden om de omschakeling sneller te maken.

Landbouwers die natuurinclusief willen boeren waarbij biodiversiteit eerder wordt gestimuleerd en benut dan tegengewerkt (zoals in het gangbare model), daar bovendien een goed verdienmodel willen aan koppelen en gezonde voeding willen produceren, vinden zeker hun gading in dit boek. Het boek geeft concrete informatie over functionele biodiversiteit, een gezonde bodem, ecologische processen en biodiversiteitsbevorderende landschapselementen.

De sterkte van het boek ligt ook in het feit dat de auteurs duidelijk maken dat de landbouwers niet alleen die omschakeling kunnen maken. Naast de landbouwers zullen ook de agrobusiness en de consumenten mee moeten stappen in een nieuw model. De overheid moet hiervoor een kader scheppen waarbinnen rechtsonzekerheid wordt weggenomen en natuurinclusieve landbouw bevorderd wordt en dit moet reeds starten in het (landbouw)onderwijs.

Dit boek is geschikt voor landbouwers (in opleiding), landschapsspecialisten, maar door de laagdrempelige manier van schrijven kunnen ook bestuurders, beleidsmakers en opiniemakers inspiratie vinden.

Uitgeverij: Jan van Arkel

Jaar van uitgave: 2019

Bindwijze: paperback

Aantal pagina's: 192 p.

Gelieve als volgt citeren: Sander Van Daele (2020) De Revue gepasseerd - Biodivers Boeren. Bosrevue 84b, 1-2.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 84b

Bekijk PDF

Labels: