De Revue gepasseerd | Beslisboom Amerikaanse vogelkers

De Revue gepasseerd | Beslisboom Amerikaanse vogelkers

7 oktober 2019 om 15:29 door Sander Van Daele

a.png

Na decennia van bestrijding is de Amerikaanse vogelkers allerminst verdwenen uit het West- en Centraal-Europese landschap. Onder meer die vaststelling heeft terreinbeheerders ertoe aangezet om het beheer van deze exoot te gaan diversifiëren. Waar dat beheer tot enkele jaren geleden gelijkstond aan het proberen uitroeien ervan, hebben enkele onderzoekers en beheerders nu een aantal beheerstrategieën ontwikkeld om om te gaan met deze soort.

De Beslisboom Amerikaanse Vogelkers start met een overzicht van de ecologie van de soort en de beschrijving van de verschillende begroeiingstypen waarin hij voorkomt. Voor de zes gedefinieerde begroeiingstypen wordt er een handelingsperspectief aangereikt. Binnen die handelingsperspectieven worden telkens een aantal mogelijke concrete ontwikkelingsstrategieën beschreven waarmee je als beheerder aan de slag kan.

Auteurs: Bart Nyssen (Bosgroepen), Gerard Koopmans (Bosgroepen) en Jan den Ouden (Wageningen University & Research)

De beslisboom kan op de website van Bosgroepen Nederland als pdf gedownload worden.

Labels: