De Revue Gepasseerd | Opbrengsttabellen Nederland 2018 & Natuur in Nederland

De Revue Gepasseerd | Opbrengsttabellen Nederland 2018 & Natuur in Nederland

26 februari 2019 om 14:27 door Dries Van der Heyden

revuefig.jpg

Bos en natuur staan hoog op de agenda in Nederland. Dat vinden we terug in het wetenschappelijk onderzoek en het thema leeft ook bij het brede publiek. Wetenschappers kunnen correcte cijfers aanleveren om bos en natuur op een professionele manier te beheren, maar ook denkkaders aanleveren en het publieke debat voeden. Twee heel verschillende, maar boeiende publicaties van Nederlandse onderzoekers uit 2018 passeerden onze revue.

Opbrengsttabellen Nederland 2018

Opbrengsttabellen of tarieven zijn tabellen waarmee houtvolumes kunnen afgelezen worden in functie van de omtrek of diameter en eventueel boomhoogte of andere variabelen. Deze tabellen worden opgesteld per boomsoort en per groeiklasse (boniteit). De groeiklasse wordt bepaald door de dominante hoogte en de leeftijd van een opstand. Opbrengsttabellen geven een algemeen beeld over de groei en opbrengst van een bestand onder een bepaald modelbeheer en voor verschillende leeftijden.

Onder redactie van Hans Jansen en Anne Oosterbaan en via de onderzoeksgroep Bosecologie en Bosbeheer van de Universiteit Wageningen zijn voor 15 boomsoorten nieuwe opbrengsttabellen verschenen. Deze nieuwe tabellen werden opgesteld voor verschillende dunningsregmies, maar wel steeds voor monoculturen. Het is belangrijk om er mee rekening te houden dat veel bestanden in de praktijk uit meerdere boomsoorten bestaan en boomgericht beheer in plaats van een bestandsgericht beheer krijgen. Desalniettemin zijn opbrengsttabellen een waardevolle referentie voor de groei en opbrengst van bomen en bossen. Zij kunnen een nuttige tool zijn voor bosbeheerplanning en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld over koolstofopslag.

Tot op heden werd in Vlaanderen gebruik gemaakt van de tabellen van Dagnelie et al. (1985) en Jansen et al. (1996). Deze tabellen zijn inmiddels enigszins gedateerd en bovendien is de eerste opgesteld voor Wallonië en de tweede voor Nederland. Van 2001 tot en met 2005 werden door het INBO specifiek voor Vlaanderen nieuwe tarieven opgesteld voor Inlandse eik en beuk (Van der Aa et al., 2011). De nieuwe tabellen van Jansen en Oosterbaan zijn weliswaar opgesteld voor Nederland, maar zij kunnen relevante inzichten verschaffen voor bossen in Vlaanderen.

De publicatie van de nieuwe tabellen is online beschikbaar via Wageningen Academic Publishers.

Bronnen

Dagnelie, P., Palm, R., Rondeux, J., Thill, A. (1985). Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers. Les presses agronomiques de Gembloux.

Jansen, J.J., Sevenster, J. & Faber, P. (1996). Opbrengsttabellen voor belangrijke boomsoorten in Nederland. Hinkeloord Report No.17/ IBN-rapport 221, Vakgroep Bosbouw, Landbouwuniversiteit Wageningen.

Van der Aa, B., Van Roy, D., Verschelde, P., Quataert, P. (2011). Opstellen van tarieven voor Inlandse eik en Beuk in Vlaanderen ten behoeve van het berekenen van houtvolumes. Deel 1: Literatuur, methode, gegevensverzameling. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011 (rapportnr. bv. 17). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Natuur in Nederland

In Nederland is er heel wat discussie over het beleid rond en beheer van natuur. De botsingen tussen dierenliefhebbers en ecologen over het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn hier een illustratief voorbeeld van. In een recente publicatie van Biowetenschappen en Maatschappij gaan enkele vooraanstaande Nederlandse wetenschappers aan de hand van enkele praktische voorbeelden dieper in op de rol van natuurbeheer en de visies die leven in onze maatschappij.

Ook Natuur in Nederland kan je online gratis downloaden.

Gelieve als volgt citeren: Dries Van der Heyden (2019) De Revue Gepasseerd | Opbrengsttabellen Nederland 2018 & Natuur in Nederland Bosrevue 75b, 1-2.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 75b

Bekijk PDF

Labels: