De Revue Gepasseerd | Praktijkboek Bosbeheer

De Revue Gepasseerd | Praktijkboek Bosbeheer

23 juli 2018 om 15:30 door Dries Van der Heyden

cover_praktijkboek_bosbeheer.jpg

Op vrijdag 23 maart 2018 werd in de Abdij van Postel het nieuwe Praktijkboek Bosbeheer voorgesteld. Dit boek is een uitgave van Inverde en Probos en dient zich aan als een meer praktijkgericht boek ter aanvulling van de bosbijbel van de Lage Landen, het naslagwerk Bosecologie en bosbeheer, uit 2010. Het bevat 17 hoofdstukken en 560 pagina’s waarin de meeste aspecten van het praktisch beheer van bomen in het bos op een toegankelijke manier worden toegelicht volgens de recentste inzichten. Bijna 80 deskundigen uit zowel Nederland als Vlaanderen werkten er op vrijwillige basis aan mee.

Verjongen en vellen, de twee belangrijkste sturingsmaatregelen van het bosbeheer, staan centraal in het boek. Zij komen naar voor in hoofdstukken als Verjongen, Stamtalreductie en zuivering, Dunnen, Eindkap en Bosexploitatie, maar het boek gaat ook breder dan dat. In lijn met de huidige tijdsgeest is er getracht om het beheer te benaderen vanuit verschillende functies van bomen in het bos, waaronder recreatie, natuur, cultuurhistorie en houtproductie. Functies als koolstofopslag en waterregulatie met een theoretische toelichting over stralingsbalansen en waterretentie door infiltratie zal u in dit boek niet vinden, maar de theorie achter beheeringrepen in de praktijk des te meer. Het boek volgt dan ook de voor de praktijk logische indeling van de ontwikkelingscyclus van een bos en de bijhorende beheermaatregelen. Bossen worden besproken van de open fase en verjongingsfase tot de boomfase en aftakelingsfase. Beheer wordt besproken van het meten en inventariseren tot communicatie en participatie. Het boek is inhoudelijk sterk voor een brede doelgroep en is bovendien visueel aantrekkelijk met mooie foto’s en overzichtelijke illustraties. Dit vlot leesbare boek bundelt informatie die nergens anders beschikbaar is. Een absolute aanrader voor zowel praktiserende bosbeheerders als alle andere geïnteresseerden.

Het boek is opgedragen aan Ad Olsthoorn, overleden op 20 januari 2016, die in 2011 het initiatief nam om een nieuw praktijkboek te gaan schrijven en met een niet aflatend enthousiasme voor zijn vak een belangrijke bijdrage leverde aan dit boek.

Redactie Patrick Jansen, Martijn Boosten, Michaël Cassaert, Johnny Cornelis, Etiënne Thomassen en Martin Winnock

ISBN 9789074277297

Publicatiedatum 2018

Gelieve als volgt citeren: Dries Van der Heyden (2018) De Revue Gepasseerd | Praktijkboek Bosbeheer Bosrevue 69b, 1.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 69b

Bekijk pdf

Labels: