De Revue gepasseerd | European Atlas of Forest Tree Species

De Revue gepasseerd | European Atlas of Forest Tree Species

14 juni 2017 om 15:18 door Sander Van Daele

coverbosrevue63b_smal.jpg

Boomsoortenkeuze: zoveel bosbouwers, zoveel meningen waarschijnlijk. Toch blijft het goed om een leidraad te hebben en te gebruiken, we hebben in Vlaanderen namelijk een zeer hoge diversiteit aan bodemtypes. Bovendien maken factoren als klimaatverandering, boomziektes, voormalig landbouwgebruik, Europese instandhoudingsdoelstellingen, subsidievoorwaarden… dat het niet altijd even gemakkelijk is om een keuze te maken.

En die leidraden bestaan. Er zijn een aantal standaardwerken en online tools beschikbaar zoals de BOBO+-databank, Bomenwijzer en standaardwerken zoals “Inheemse Bomen en Struiken in Nederland en Vlaanderen”. In Wallonië is “Le fichier écologique des essences” een vaak gebruikte referentie. Al deze tools zijn zeer nuttig maar hebben toch ook een aantal tekortkomingen: sommige info is gedateerd (de bodemkaart, gebruikt in BOBO+, is vijftig jaar oud en op sommige plaatsen is o.a. de vochthuishouding sterk gewijzigd), er wordt enkel info gegeven over inheemse soorten, van de invloed van klimaatverandering is er vaak nog geen sprake…

Een nieuw werk, de “European Atlas of Forest Tree Species”, gepubliceerd in 2016 door de Europese Commissie biedt door zijn actuele informatie en zijn volledigheid deels een antwoord op deze vragen. Het feit dat de info vlot raadpleegbaar, goed leesbaar en doorspekt is met mooie foto’s helpt ook. In enkele korte hoofdstukken schetsen de auteurs de ecosysteemdiensten die de Europese bossen leveren, de voorkomende bostypes en een overzicht van de grote evoluties die er plaatsvonden gedurende de voorbije vijf miljoen jaar. Veel cijfers, interessante tekstboxen en mooi fotomateriaal maken deze hoofdstukken aangenaam leesbaar en nuttig om naar terug te grijpen als naslagwerk(je).

Veruit het interessantst zijn de soortfiches. Alle gangbare, in Europa voorkomende, bosboomsoorten worden behandeld. Sommige taxa (vb. de olmen, de lindes) worden samen in één fiche behandeld. Iedere fiche start met een beschrijving, daarna komen paragrafen over verspreiding, habitat en ecologie, toepassingsmogelijkheden van het hout, vruchten of andere niet-houtige producten en bedreigingen en ziektes. Verschillende kaarten tonen de vastgestelde verspreiding, een inschatting van de waarschijnlijkheid dat een soort op een bepaalde plaats voorkomt en een “maximale habitat-geschiktheidskaart”. Deze laatste kaart geeft een indicatie van de geschiktheid voor soorten op basis van bioklimatologische factoren (neerslag, temperatuur), hoogte en irradiantie. De fiches en kaarten kunnen ook apart gedownload worden.

Uiteraard is ook deze publicatie niet zaligmakend maar het lijkt alvast wel een handig hulpmiddel. Eens rondkijken in de buurt van de site waarvoor je een soortenkeuze moet maken, helpt natuurlijk vaak ook al veel om tot een goed resultaat te komen.

Auteurs

San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo G., Houston Durrant, T., Mauri, A., Tinner, W., Ballian, D., Beck, P., Birks, H. J. B., Eaton, E., Enescu, C. M., Pasta, S., Popescu, I., Ravazzi, C., Welk, E., Abad Viñas, R., Azevedo, J. C., Barbati, A., Barredo, J. I., Benham, S. E., Boca, R., Bosco, C., Caldeira, M. C., Cerasoli, S., Chirici, G., Cierjacks, A., Conedera, M., Da Ronch, F., Di Leo, M., García-Viñas, J. I., Gastón González, A., Giannetti, F., Guerrero Hue, N., Guerrero Maldonado, N., López, M. J., Jonsson, R., Krebs, P., Magni, D., Mubareka, S., Mulhern, G., Nieto Quintano, P., Oliveira, S., Pereira, J. S., Pividori, M., Räty, M., Rinaldi, F., Saura, S., Sikkema, R., Sitzia, T., Strona, G., Vidal, C., Vilar, L., Zecchin, B.

Online versie

ISBN      978-92-79-52833-0

DOI        10.2788/038466

Catalogue number          LB-04-14-282-EN-N

Publicatiedatum

maart 2016

Referenties

De Vos, B. (2014), BOBO+ versie 1.0 - Bodemgeschiktheid voor bomen. Computerprogramma. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Geraardsbergen, België.

Maes, B., J. Bastiaens, O. Brinkkemper, K. Deforce, C. Rövekamp, P. Van Den Bremt & Zwaenepoel, A. (2006), Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen, Boom Uitgevers Amsterdam, Nederland.

San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), 2016. European Atlas of Forest Tree Species. Publication Office of the European Union, Luxemburg

Weissen, F. (1991), Le fichier écologique des essences vol 1. Ministère de la Région Wallonne, Namur, België.

Bomenwijzer.be (2011), Inverde & Agentschap voor Natuur en Bos.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 63b

Bekijk PDF

Labels: