30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering

30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering

1 juli 2016 om 15:23 door Geert Sioen, Peter Roskams, Pieter Verschelde

In 1979 brachten de Verenigde Naties de Resolutie over de grensoverschrijdende luchtverontreiniging tot stand. De meetnetten en proefvlakken voor het opvolgen van de bosvitaliteit kwamen er in de jaren 1980, als gevolg van verschillende verordeningen van de Europese Unie en het ICP-Forests-programma (www.icp-forests.net). Sindsdien worden jaarlijks meetresultaten aan het ICP-Forests gerapporteerd. Wat oorspronkelijk ontstond als een project voor het opvolgen van de gevolgen van luchtverontreiniging, groeide uit tot een meetnet waarin niet alleen de gezondheidstoestand van bomen wordt beoordeeld, maar ook de bodem- en bladtoestand, vegetatie, dood hout… 

Bekijk PDF

Referenties:

Di Prinzio J., Henrotay F., Claessens H., 2013. Le point sur l’évolution de la maladie de l’aulne en Région Wallonne. Silva Belgica 120-3/2013, 42-46

Forest Europe, 2015: State of Europe’s Forests 2015. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 2015 www.foresteurope.org/fullsoef2015

Hoe sterk is de Zoniënbeuk? Zicht op Zoniën, Lente/Zomer 2016, p. 5-7. Agentschap voor Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel en Département de la Nature et des Forêts, DGARNE-SPW

Lucassen E., Aben R., Smolders A., Bobbink R., van Diggelen J., van Roosmalen M., Boxman D., van den Berg L., Roelofs J., 2014. Bodemverzuring als aanjager van eikensterfte: gevolgen voor herstelmaatregelen. Vakblad Natuur Bos Landschap, maart 2014, 23-27

Marçais B., Husson C., Godart L., Caël O., 2016. Influence of site and stand factors on Hymenoscyphus fraxineus induced basal lesions. Plant Pathology (in press), DOI 10.1111/ppa.12542 Michel A., Seidling W. (eds.) 2015. Forest Condition in Europe, 2015 Technical Report of ICP Forests. Report under the UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). Vienna: BFW Austrian Research Centre for Forests. BFW Dokumentation 21/2015. 182 p. http://icpforests.net/page/icp-forests-technical-report

Natuurindicatoren https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/aandeel-beschadigde-bosbomen

Observatoire Wallon de la Santé des Forêts, 2015. Chênaies dépérissantes: Une adaptation nécessaire de la gestion forestière.. Aout 2015, p. 4-5. Direction générale opérationnelle de l’agriculture, de ressources naturelles et de l’environnement. Service public de Wallonie

Oosterbaan A., Bobbink R., Decuyper M., 2015. Eikensterfte: een serieus en complex probleem. Vakblad Natuur Bos Landschap, maart 2015, 11-14

Pretzsch H., del Río M., Schütze G., Ammer Ch., Annighöfer P., Avdagic A., Barbeito I., Bielak K., Brazaitis G., Coll L., Drössler L., Fabrika M., Forrester D.I., Kurylyak V., Löf M., Lombardi F., Matović B., Mohren F., Motta R., den Ouden J., Pach M., Ponette Q., Skrzyszewski J., Sramek V., Sterba H., Svoboda M., Verheyen K., Zlatanov T., Bravo-Oviedo A., 2016. Mixing of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) enhances structural heterogeneity, and the effect increases with water availability. Forest Ecology and Management, 373 (2016), 149-166

Sioen G., De Haeck A., Roskams P., 2005. Bedreigen nieuwe ziekten en aantastingen boom en bos? Bosrevue 14, 12-14

Sioen G., Verschelde P., Roskams P., 2016. Bosvitaliteitsinventaris 2015. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.11672898). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel

Vandekerkhove K., Meiresonne L., De Keersmaeker L., Thomaes A. 2016. Advies over de ecologische waarde van grauwe abeel en de beschikbaarheid van bosplantsoen. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.A.3392). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel

Van der Aa B., Vriens L., Van Kerckvoorde A., De Becker P., Roskams P., De Bruyn L., Denys L., Mergeay J., Raman M., Van den Bergh E., Wouters J., Hoffmann M., 2015. Effecten van klimaatverandering op bos en natuur. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 ( INBO.R.2015.9952476). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel

Van der Aa B., Vriens L., Roskams P., 2016. Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen. Bosrevue 55, 9-12

VRIND 2015, Vlaamse Regionale Indicatoren, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2015/3241/256, ISBN 9789040303692 http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/publicaties/Publicaties/vrind/2015-10-09-vrind2015- volledig.pdf

Labels: