5 jaar FORBIO, Een tussentijdse update van het belgische boomsoortendiversiteitsexpiriment

5 jaar FORBIO, Een tussentijdse update van het belgische boomsoortendiversiteitsexpiriment

24 december 2015 om 16:53 door Thomas Van De Peer, Margot Vanhellemont, Evy Ampoorter, Lander Baeten, Bart Muys, Quentin Ponette, Kris Verheyen

54-2.PNG

In 2010 werd in het themanummer FORBIO (Bosrevue 32) geschetst hoe biodiversiteit samenhangt met het functioneren van (bos)ecosystemen. Dit themanummer was het startschot voor een grootschalig boomsoortendiversiteitsexperiment in België, genaamd FORBIO. Met 90 000 aangeplante boompjes van 10 verschillende boomsoorten wou men onderzoeken of en in welke mate gemengde bossen beter functioneren in vergelijking met monoculturen. Na vijf jaar bosontwikkeling en intensief onderzoek wordt nu een eerste tussentijdse balans opgemaakt. Al in deze jonge ontwikkelingsfase blijken de kenmerken van de verschillende boomsoorten belangrijk te zijn voor het functioneren van het bosecosysteem.

Labels: