Treecological.be – Turning Travel into Trees

Treecological.be – Turning Travel into Trees

28 september 2015 om 13:22 door Bert De Somviele, Sanne Huysmans, Stijn Bruers, Bruno Verbeeck

53-3.PNG
Over de wereldwijde klimaatproblematiek is al veel gezegd en geschreven. “Mislukken is geen optie”, kopte de Tijd al in 2007 over de klimaatonderhandelingen in Bali (COP 13 – Conference of the Parties). Maar intussen staat de teller van de COPs al op 21 en nog is er geen bindend internationaal klimaatakkoord. En dat terwijl de meeste studies voorspellen dat business as usual tegen 2100 zal leiden tot een gemiddelde temperatuurstijging van 5°C of meer, en dat er algemene consensus is dat dit catastrofaal zal zijn voor de ecosystemen van onze planeet en voor de menselijke samenleving.

Bekijk PDF

Referenties: 

Bruers, S. & Vandenberghe, K. (2014). Structurele verklaringen voor de hoge voetafdruk van België. Vergelijking van voetafdrukindicatoren voor België en buurlanden. Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2014/02. Ecolife, Leuven. http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_onderzoeksrapporten/2014/Rapport_Structurele_verklaringen_h oge_voetafdruk_TW.pdf

Bruers, S. & Vandenberghe, K. (2013). Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen. De jaren 2004 – 2009 volgens NFA editie 2010, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2014/01. Ecolife, Leuven. http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_onderzoeksrapporten/2014/Rapport_Actualisatie_Vlaamse_ecol ogische_voetafdruk_TW_red.pdf

Caldeira, K. L. & Ricke, K. (2014). Maximum warming occurs about one decade after a carbon dioxide emission. Environmental Research Letters 9(12): 124002. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748- 9326/9/12/124002/meta;jsessionid=288AF034FF672464F570BB00CE21A63A.c1

Castro, L. (2008). Estudio de fijación de carbono en cuatro bosques del sur del Ecuador. Naturaleza y Cultura Internacional. Informe Técnico.

Castro, L. (2010). Evaluación del stock de carbono en la microcuenca Palalango, cantones Celica y Pindal - Ecuador. Naturaleza y Cultura Internacional – Fondo Flamenco para el Bosque Tropical. Informe Técnico.

FAO (2003). Forests and Climate Change. Food and Agricultural Organisation, Rome. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ac836e/ac836e00.pdf

FAO (2010). Climate Change and the Forest Sector. Food and Agricultural Organisation, Rome. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5647e/y5647e00.pdf

IPCC (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Intergovernmental Panel on Climate Change, Kanagawa, Japan. http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.html

Pieters S., Quaghebeur W., Ryvers J. & Vercleyen O. (2015). Kritische analyse van calculators voor CO2- compensatie door middel van bosaanleg. Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent.

Stern Commission (2006). The Stern Review on the Economics of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080910140413/http://www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm

Vallet, P., Meredieu, C., Seynave, I., Bélouard, T. & Dhôte, J.-F. (2009). Species substitution for carbon storage: Sessile oak versus Corsican pine in France as a case study. Forest Ecology and Management 257: 1314–1323.

VMM (2012). Milieurapport Vlaanderen. Feiten en Cijfers. Totale emissie van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en niet-ETS (CO2, CH4, N2O, SF6, HFK'S, PFK'S). Vlaamse Milieumaatschappij, Brussel. http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/klimaatverandering/emissie-vanbroeikasgassen/totale-emissie-van-broeikasgassen-met-opdeling-tussen-ets-en-niet-ets-co2-ch4-n2o-sf6- hfks-pfks/

WWF International (2014). Living Planet Report 2014. Species and spaces, people and places. WWF, Gland, Switzerland. http://www.wwf.be/_media/LPR2014_436130.pdf

www.Treecological.be

Labels: