Bio-energieplantages met snelgroeiende populieren: mogelijkheden in Vlaanderen

Bio-energieplantages met snelgroeiende populieren: mogelijkheden in Vlaanderen

28 juni 2015 om 13:38 door Melanie Verlinden, Laura Broeckx, Ouafik El Kasmioui, Stefan Vanbeveren, Reinhart Ceulemans

52-1.PNG
De voorbije vier jaar groeiden er populieren en wilgen op de terreinen van Groep Mouton in Lochristi (Oost-Vlaanderen). Wetenschappers van de UAntwerpen legden er een plantage aan om te bestuderen of de teelt van snelgroeiende bomen als bron van biomassa kan bijdragen tot de oplossing van het energieen het broeikasvraagstuk. In de multidisciplinaire studie werden zowel de broeikasgaseffecten, de energiebalans als de financiële rendabiliteit bestudeerd. De onderzoeksresultaten geven een genuanceerd beeld. De uitstoot van broeikasgassen bleek tien keer lager te liggen in vergelijking met elektriciteit uit fossiele energiebronnen en het energierendement was veelbelovend. De financiële analyse wees echter uit dat economische haalbaarheid nog niet voor morgen is.

Labels: