Bos in de vallei van de Gondebeek: 1775–2013

Bos in de vallei van de Gondebeek: 1775–2013

28 november 2014 om 15:02 door Margot Vanhellemont, Stephanie Schelfhout, Jan Mertens, Kris Verheyen

50-1.PNG
De voorgeschiedenis van een bos heeft een grote invloed op de huidige soortensamenstelling en het functioneren van het bos (zie bv. Bosrevue 37 en 44). Oude kaarten en luchtfoto’s (zie kadertekst) geven inzicht in het voormalig landgebruik. Voor meer gedetailleerde informatie over bv. de soortensamenstelling of het beheer in het verleden moet  je het geluk hebben om oude inventarissen of beschrijvingen te vinden in archieven. Zo botsten wij toevallig op een thesis uit 1983 waarin voor vier Oost-Vlaamse gemeenten de ‘groenvoorziening’ wordt beschreven. We bekeken de geschiedenis van het bos in dit gebied sinds 1775 én gebruikten de unieke gegevens uit de thesis om de veranderingen in het bos in kaart te brengen voor de afgelopen 30 jaar.

Bekijk PDF

Referenties:

De Keersmaeker L, Rogiers N, Lauriks R, De Vos B (2001) Ecosysteemvisie bos Vlaanderen: ruimtelijke uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten. Rapport IBW Bb R 2001.008, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen

Den Ouden J, Verheyen K, Muys B, Mohren F (2010) Bos en Bosbeheer in Vlaanderen en Nederland. In: Bosecologie en Bosbeheer, Acco

Nys M (1983) Inventarisatie en sociale aspecten van de macro-groenvoorziening en bosverspreiding in het Land van Rode. Masterthesis, Universiteit Gent

Roelens S (2014) Evolutie van de bossen in de vallei van de Gondebeek in de periode 1982-2013. Masterthesis, Universiteit Gent

Tack G, Van den Bremt P, Hermy M (1993) Bossen van Vlaanderen. Davidsfonds

Van Slycken J, De Boever L, Meiresonne L, Ponseele K (2002) Naar een toekomst voor populier in Vlaanderen?! Het belang van populier in Vlaanderen. Rapport IBW.Bb.IR.2002.001, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Vanhellemont M, Verheyen K (2011) Bos onder de loep. 40 jaar onderzoek in het Aelmoeseneiebos. Academia Press 

Labels: