Vanonder het mos | De natuurwaarden van apomicten

Vanonder het mos | De natuurwaarden van apomicten

28 augustus 2014 om 15:52 door Hans Baeté

49-2.PNG
Als ik vijf boeken mag meenemen naar een onbewoond eiland, dan twijfel ik geen seconde. De vijf delen van de Nederlandse Oecologische Flora staan vol met weetjes die tot nadenken stemmen. Neem nu dit: “Oecologisch gezien betekent het erkennen van maar één eenheidspaardebloem (…) het verloren gaan van onschatbare informatie. Terwijl de verschillen in uiterlijk tussen de ene en de andere paardenbloem (Taraxacum) vrij gering lijken, kunnen de eisen die ze aan hun standplaats stellen, sterk uiteenlopen.” Iets gelijkaardig geldt voor bramen (Rubus), havikskruiden (Hieracium) en veldbeemdgrassen (Poa pratensis-groep). Aan de grondslag hiervan ligt een combinatie van hybridisatie en apomixis. Door apomixis kunnen vruchtbare zaden worden gevormd zonder bevruchting van eicellen met stuifmeel en – op moleculair niveau – zonder dat een nieuwe combinatie (= recombinatie) van de genen van ouders wordt gevormd. 

Bekijk PDF

Referenties:

Corporaal A, Denters T, van Dobben HF, Hennekens SM, Klimkovska A, Ozinga WA, Schamineé JHJ & Schrijver RAM (2011). Stenoeciteit van de Nederlandse flora – Een nieuwe parameter op grond van amplitudo’s van de Nederlandse plantensoorten en toepassingsmogelijkheden. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu - WOt-werkdocument 240 (Wageningen)

Haveman R (2013) Freakish patterns – Species and species concepts in apomicts. Nordic Journal of Botany 31: 257-269

Haveman R & de Ronde I (2013) The role of the Weberian Reform in European Rubus research and the taxonomy of locally distributed species – Which species should we describe? Nordic Journal of Botany 31: 145-150

Haveman R, de Ronde I & Weeda EJ (2012) The Rubetum taxandriae ass. nov. (Lonicero-Rubion silvatici, Lonicero-Rubetea plicati) – A new bramble association from the Belgian and Dutch Campine. Tuexenia 32: 55-65

Haveman R, Schaminée & Weeda EJ (2002) Apomicten: het belang van een genuanceerde taxonomie voor plantensociologisch onderzoek en natuurbeheer. Stratiotes 25: 3-25

Janssen JAM, Stumpel AHP, Bijlsma RJ, Hennekens SM, Keizer-Sedlakova I, Kuiters AT, Ottburg FGWA, Ozinga WA, Schaminée JHJ & Siebel HN (2007) Internationaal belang van de nationale natuur – Ecosystemen, Vaatplanten, Mossen, Zoogdieren, Reptielen, Amfibieën en Vissen. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu – WOt-rapport 43 (Wageningen)

Kurtto A, Weber HE, Lampinen R & Sennikov AN (2010) Atlas Florae Europaea – Distribution of vascular plants in Europe – Rosaceae (Rubus). The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica (Helsinki)

Schaminée J, Janssen J & Weeda E (2011) Gewapende vrede, beschouwingen over plant-dier relaties. Vegetatiekundige Monografieën 3. KNNV Uitgeverij (Zeist)

Veeken J & Haveman R (2008) Plantengeografische en ecologische aspecten van apomicten. In: Schaminée J & Weeda EJ (eds) Grenzen in beweging – Beschouwingen over vegetatiegeografie. Vegetatiekundige Monografieën 1. KNNV Uitgeverij (Zeist)

Soltis PS & Soltis DE (2009) The role of hybridization in plant speciation. Annual Review of Plant Biology 60: 561-588

Stace C (2010) New Flora of the British Isles – Third edition. Cambridge University Press

Stortelder AHF, Schaminée JHJ & Hommel PWFM (1999) De Vegetatie van Nederland - Deel 5 - Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press (Leiden)

Weeda EJ, Ozinga WA & Jagers op Akkerhuis GAJM (2006) Diversiteit hoog houden – Bouwstenen voor een geïntegreerd natuurbeheer. Alterra-rapport 1418 (Wageningen)

Weeda EJ, Westra R, Westra Ch & Westra T (1987) Nederlandse Oecologische Flora – Wilde planten en hun relaties 2. IVN in samenwerking met de VARA en de VEWIN

Weeda EJ, Westra R, Westra Ch & Westra T (1991) Nederlandse Oecologische Flora – Wilde planten en hun relaties 4. IVN in samenwerking met de VARA en de VEWIN

Labels: