Schaduwveteraanbomen een contradictie?

Schaduwveteraanbomen een contradictie?

1 juni 2014 om 10:48 door Kris Vandekerkhove

48-3.JPG
In Bosrevue 46 verscheen een artikel over het beheer van veteraanbomen (Joye, 2013). Daarin worden veteraanbomen geassocieerd met lichtrijke omstandigheden, en wordt ook in de beheeradviezen gesuggereerd dat ze blijvend voldoende licht moeten krijgen. Regelmatige vrijstelling en extensieve begrazing kunnen hierbij soelaas bieden. Maar hoe zit het met veteraanbomen in gesloten bossen of in onbeheerde bossen? Komen daar ook veteraanbomen voor, en hoe moeten we ermee omgaan?

Bekijk PDF

Referenties:

Bütler R, Lachat T, Larrieu L & Paillet Y. 2013. Habitat trees: key elements for forest biodiversity

IN : Kraus D, Krumm F. (eds.). Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. EFI-In focus : Managing Forest in Europe. Freiburg: European Forest Institute - Central European Office (EFI-CENT)

Joye T. 2013. Het beheer van veteraanbomen. Bosrevue 46, 12-16.

Niedermann-Meier S., Mordini M., Bütler, R. & Rotach, P. 2010: Habitatbäume im Wirtschaftswald: ökologisches Potenzial und finanzielle Folgen für den Betrieb. Schweiz Z Forstwes 161 (2010) 10: 391- 400.

Trotsiuk V., Hobi M. & Commarmot B. 2012. Age structure and disturbance dynamics of the relic virgin beech forest Uholka (Ukrainian Carpathians).

Forest Ecology and Management 265, 181–190.

Vuidot A., Paillet Y., Archaux F. & Gosselin F., 2011. Influence of tree characteristics and forest management on tree microhabitats. Biological Conservation 144, 441–450.

Vandekerkhove K., Thomaes A. & Jonsson B.-G. 2013. Connectivity and fragmentation : island biogeography and metapopulation applied to old-growth-elements. IN: Kraus D. & Krumm F. (eds.) Integration of conservation in managed forests. European Forest Institute, EFICENT-OEF, Freiburg

Winter S. & Möller G.C., 2008. Microhabitats in lowland beech forests as monitoring tool for nature conservation. Forest Ecology and Management 255, 1251–1261.

Labels: