Boomsoorten, bodemvruchtbaarheid en regenwormen: een intrigerend netwerk van interacties

Boomsoorten, bodemvruchtbaarheid en regenwormen: een intrigerend netwerk van interacties

1 juni 2014 om 10:53 door Stephanie Schelfhout, An De Schrijver, Lotte Van Nevel, Jan Mertens, Kris Verheyen

48-4.PNG
Regenwormen spelen een grote rol in de strooiselafbraak en werden al door Aristoteles de ‘ingewanden van de aarde’ genoemd. Charles Darwin schreef er in 1881 een boek over en wist ze te waarderen als ‘the most important animal species on earth’. Afhankelijk van de bodem en boomsoort kunnen regenwormen zeer talrijk zijn of juist ontbreken. De bosbeheerder kan regenwormpopulaties sturen via de keuze van boom- en struiksoorten en daarmee ook de bodemvruchtbaarheid en de nutriëntenkringlopen beïnvloeden

Labels: