Een vergelijking van verschillende oogstketens met bijkomende biomassaoogst in dennenopstanden

Een vergelijking van verschillende oogstketens met bijkomende biomassaoogst in dennenopstanden

1 maart 2014 om 10:52 door Pieter Vangansbeke, Jeroen Osselaere, Leen Gorissen, Kris Verheyen

47-3.jpg

Tussen 1990 en 2008 is het gebruik van houtige biomassa voor bio-energie binnen de landen van de huidige Europese Unie gestegen met 80% (Eurostat, 2011). Deze biomassa is voornamelijk (69%) afkomstig uit de bosbouw. Ook voor Vlaanderen is houtige biomassa de belangrijkste hernieuwbare energiebron: meer dan 35% van de totale groene stroom en meer dan 55% van de groene warmte wordt opgewekt met houtige biomassa (Jespers et al., 2012). Er wordt algemeen aangenomen dat de vraag naar houtige biomassa als hernieuwbare energiebron zal blijven stijgen onder invloed van de doelstellingen van de Europese Unie en in de komende 20 jaar nog verdubbelen (Mantau et al., 2010). Bovendien zal het gebruik van hout als materiaal en van houtige biomassa als bouwsteen in de toekomstige groene chemie en de zogenaamde bio-economie naar verwachting ook nog sterk toenemen (Mantau et al., 2010; Verachtert, 2012). 

Zie PDF

Referenties:

BOS +. 2014. Visie op houtige biomassa als energiebron. BOS +, Gontrode.

de Jong, J. 2011. Effecten van oogst van takhout op de voedingstoestand en bijgroei van bos: een literatuurstudie. Alterra.

Djomo, S. N., Kasmioui, O. E. en Ceulemans, R. 2011. Energy and greenhouse gas balance of bioenergy production from poplar and willow: a review. GCB Bioenergy 3, 181-197.

Eurostat. 2011. Forestry in the EU and the world: a statistical portrait. European Commission. Brussels, Publications Office of the European Union.

Greenpeace. 2011. Fuelling a Biomess. Why Burning Trees for Energy Will Harm People, the Climate and Forests.

Gybels, R., Wouters, R., Schuurmans, B. en Verbeke,W. 2012. Houtige biomassa voor energie in Limburg. Eindrapport van het MIP2-project "Limburgs groen voor een groene economie". 1-159.

Inverde, forum voor groenexpertise. 2013. Technieken en strategieën voor de oogst van houtige biomassa: resultaten van de terreinexperimenten uitgevoerd in Bosland. Osselaere, J. en Vangansbeke,P.

Jespers, K., Aernouts, K. en Dams, Y. 2012. Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2011. Eindrapport Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV. 2012/TEM/R/157. VITO.

Mantau, U., Saal, U., Prins, K., Steierer, F., Lindner, M., Verkerk, H., Eggers, J., Leek, N., Oldenburger, J. en Asikainen, A. 2010. Real potential for changes in growth and use of EU forests. EU Wood, Hamburg, Germany.

Neirynck, J., Maddelein, D., de Keersmaeker, L., Lust, N. en Muys, B., 1998. Biomass and nutrient cycling of a highly productive Corsican pine stand on former heathland in northern Belgium. Annales des Sciences Forestieres 55, 389-405.

Olsson, B. A., Bengtsson, J. en Lundkvist, H. N., 1996. Effects of different forest harvest intensities on the pools of exchangeable cations in coniferous forest soils. Forest Ecology and Management 84, 135-147.

Ryckmans, Y. en André, N. 2007. Novel certification procedure for the sustainable import of wood pellets to power plants in Belgium. Proceedings of the 15th European biomass conference and exhibition. 2243-2246.

Van Horenbeek, J. 2013. Uw lamp brandt op Canadese den. De Morgen, 27 december.

Vangansbeke, P., Osselaere, J., Gruwez, R., De Frenne, P., Van Dael, M., Gorissen, L. en Verheyen, K. Submitted. Towards sustainable biomass: comparing logging operations with additional biomass harvesting in pine stands in Flanders. Biomass & Bioenergy.

Verachtert, B. 2012. A bioeconomy for Europe. Using resources from land and sea for a postpetroleum economy. Presentatie op EU-MS India Stakeholders’ conference. 

Labels: