Korteomloophout en kippen

Korteomloophout en kippen

1 september 2013 om 11:20 door Sander Van Daele

45-5.PNG

Korteomloophout (KOH) is een landbouwteelt van snelgroeiende houtige gewassen (meestal wilg of populier) waarbij de bovengrondse biomassa periodiek (gemiddeld om de drie jaar) en in zijn totaliteit wordt geoogst. In bosrevue 39 gaven we een stand van zaken van KOH in Vlaanderen en haalden we enkele knelpunten en opportuniteiten aan die van belang zijn voor de verdere inburgering van deze multifunctionele biomassateelt in Vlaanderen (Van Daele, 2012). Een belangrijk knelpunt is grondschaarste en bovendien mag het niet de bedoeling zijn om bijvoorbeeld productief akkerland of waardevol natuurgebied om te zetten in KOH. Daarom moeten we op zoek naar alternatieve terreinen voor deze teelt. Dit artikel schetst een zeer concrete opportuniteit voor KOH: buitenlopen van kippenstallen.

Labels: