Stempel uit het verleden De geschiedenis als input voor het bosbeheer

Stempel uit het verleden De geschiedenis als input voor het bosbeheer

1 juni 2013 om 11:43 door Gijs van de Sande

44-1.PNG
In onze bossen zijn nog steeds sporen zichtbaar van vroegere Commissie Bosgeschiedenis beheer- en inrichtingsmaatregelen. Deze cultuurhistorische relicten kunnen restanten zijn van de bosaanleg of het historische bosgebruik, maar ook van het landgebruik voordat er bos was. Aan deze elementen wordt nu vaak enkel een intrinsieke waarde toegekend omdat ze van belang zijn voor onze kennis van het verleden; de geschiedenis wordt vaak uit wetenschappelijk of educatief oogpunt gebruikt. Maar met de kennis van het verleden kan ook het huidige functioneren van het bos beter begrepen worden. De grootschalige heideontginningen aan het begin van de 20e eeuw zijn daar een voorbeeld van. Aan de hand van een beschikbaar ontginningsplan van de Rovertsche heide bij Hilvarenbeek (Noord-Brabant, Nederland) kan de ontwikkeling van dat gebied gereconstrueerd worden. Hoe kunnen we deze gegevens gebruiken bij het beheer van het huidige bos en in de toekomst?

Bekijk PDF

Referenties:

VAN GINKEL, E. & THEUNISSEN, L. (2009). Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200. Uitgeverij Matrijs, Utrecht.

BORGESIUS, J. (2010). Korte geschiedenis van het bos in Nederland. Studiedag Bosbouw rond 1910. Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Utrecht.

ZONNEVELD, J.I.S. (1993). Levend land. De geografie van het Nederlandse landschap. Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Zaventem.

CORNELIS, J.; HERMY, M.; ROELANDT, B.; DE KEERSMAEKER, L. & VANDEKERKHOVE, K. (2009). Bosplantengemeenschappen in Vlaandere, een typologie van bossen gebaseerd op de kruidlaag. Agentschap voor Natuur en Bos en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

TACK, G.; VAN DEN BREMT, P. & HERMY, M. (1993). Bossen van Vlaanderen, een historische ecologie. Davidsfonds, Leuven.

VAN MINNEN, J. & LIGTVOET, W. (Red.) (2012). Effecten van klimaatverandering in Nederland: 2012 (PBLpublicatie 500193003). Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.

SISSINGH, C.J.G. (1910). Ontginningsplan voor de Rovertsche heide. Oranjebond van Orde, Utrecht.

ANONIEM (1986). Beheersplan voor Rovertse Heide. Stichting Het Noordbrabants Landschap, Vught.

Labels: