Vanonder het mos | De kooibosjes van de Durmevallei

Vanonder het mos | De kooibosjes van de Durmevallei

1 maart 2013 om 11:21 door Hans Baeté

46-2.jpg
Pachtboeken tonen aan dat de gronden in de Durmevallei tussen Moerbeke en Stekene – later bekend als (een deel van) de Moervaartdepressie – in de zeventiende eeuw ofwel als meers, ofwel als etting worden beheerd. De meersen zijn hoofdzakelijk vochtige tot natte hooilanden, gevoed door kalkrijke kwel en rivierafzettingen, met vaak een nabegrazing in de herfst. De ettingen zijn meestal iets drogere en armere gronden met een extensieve begrazing zonder maaibeheer. De prachtige, geschilderde kaarten van de parochies van Wondelgem en Moerbeke – het werk van landmeter Pieter De Buck en kaartmaker François Horenbault – bevestigen dit beeld voor het deel van de vallei tussen Vinderhoute en Moerbeke in de jaren 1570. Bossen in deze regio lijken zich zowel in de zestiende als de zeventiende eeuw allemaal op de droge en zure stuifzandrug tussen Maldegem en Stekene te bevinden. 

Labels: