Mogelijkheden van nieuwe aardobservatietechnieken voor het bosbeheer in Vlaanderen

Mogelijkheden van nieuwe aardobservatietechnieken voor het bosbeheer in Vlaanderen

10 december 2012 om 13:11 door Flore Devriendt, Frieke Van Coillie, Robert De Wulf, Kris Vandekerkhove

42-4.PNG
Tegenwoordig is het gebruik van luchtfoto’s en satellietbeelden overal aanwezig, denk maar aan het veelzijdig gebruik van Google Earth. Aardobservatie of remote sensing is dan ook niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij en wetenschap. De beelden die aardobservatie oplevert, spreken tot ieders verbeelding. Maar het belang van remote sensing gaat veel verder dan deze spectaculaire beelden. Er zijn immers weinig domeinen te bedenken waarin deze beelden niet toegepast kunnen worden: geologie, bosbouw, landbouw, stadsplanning, waterbeheer... Voor al deze sectoren levert aardobservatie informatie van onschatbare waarde op.

Bekijk PDF

Referenties:

Dalponte, M. and Bruzzone, L. (2011). A system for the Estimation of Single-Tree Stem Diameter and Volume Using Multireturn LiDAR data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 49 (7), p. 2479 – 2490.

De Keersmaeker L., Van de Kerckhove P., Baeté H., Walleyn R., Christiaens B., Esprit M., Vandekerkhove K. (2005). Monitoringprogramma Integrale Bosreservaten: Inhoudelijk programma en basishandleiding. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen, rapport IBW.Bb.R.2005.003

Delalieux, S. (2009). Hyperspectral indices for presymtomatic detection of stress in fruit trees. Doctoraatsproefschrift nr. 836 aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven.

Salas, C., Ene, L., Gregoire, T., Naesset, E. and Gobakken, T. (2010). Modelling tree diameter from airborne laser scanning derived variables: a comparison of spatial statistical models. Remote Sensing of the Environment, 114, p. 1277 – 1285.

Sioen, G., Roskams, P., Coenen, S. (2009). Bosvitaliteitsinventaris 2008. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2009 (10). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Labels: