Vanonder het mos | Varens in het polderbos

Vanonder het mos | Varens in het polderbos

1 december 2012 om 13:01 door Hans Baeté

42-2.PNG
Laat je in deze rubriek verwonderen door grappige, indrukwekkende en leerrijke boswaarheden uit het verleden. Eigen bijdragen en ideeën zijn steeds welkom op het redactieadres!

Bekijk PDF

Referenties:

Anoniem (2010) Natuurbeheerplan Flevoland 2011 - Bijlagen. Provincie Flevoland, september 2010

Anoniem (2011) Handel en wandel op de zeebodem - 50 jaar Kuinderbos – Schitterende ‘re-creatie’ op waardeloze grond (jubileumboek). Staatsbosbeheer.

Anoniem (s.d.) Boomfeestdag Noordoostpolder 2012 - Lesbrief voor leerkrachten. Centrum voor Natuur en Milieueducatie Noordoostpolder, Emmeloord

Anoniem (s.d.) De Natuurkaart. Kuinderbos (webstek). Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, De 12 provinciale Landschappen, Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis, Goois Natuurreservaat. http://www.natuurkaart.nl/kvn.staatsbosbeheer/natuurkaart.nl/i000217.html

Anoniem (s.d.) Noordoostpolder (webstek). Staatsbosbeheer. http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Noordoostpolder/Meer%20info.aspx

Anoniem (s.d.) Noordoostpolder. Wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordoostpolder

Anoniem (s.d.) Wandelroute Kuinderbos (brochure). Staatsbosbeheer

Anoniem (s.d.) Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJselmeerpolders (webstek). http://maupnet.home.xs4all.nl/wmoij/

Anoniem (s.d.) Zuiderzee. Wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee (water)

Bremer, Pieter (1993) De ontwikkeling van de flora en vegetatie in de Noordoostpolder. Nederlands Bosbouw tijdschrift 1993: 199-203

Bremer Pieter (2001) De verspreiding en ecologie van enkele pleurocarpe mossoorten op bebost en begreppeld keileem. Buxbaumiella 57: 14-24

Bremer, Pieter (2007) The colonisation of a former sea-floor by ferns. PhD-thesis. Wageningen University

Bremer, Pieter & Smit, B. (1999) Colonisation of polder woodland plantations with particular reference to the ferns. The Fern Gazette 15(8): 289–308

Greve, M.S.E. & Miedema H. (2011) Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk. A&W rapport 1360. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek

Leake, Jonathan R. (2005) Plants parasitic on fungi: unearthing the fungi in myco-heterotrophs and debunking the ‘saprophytic’ plant myth. Mycologist 19 : 113-122

Selosse, Marc-André & Cameron, Duncan D. (2010) Introduction to a Virtual Special Issue on mycoheterotrophy: New Phytologist sheds light on non-green plants. New Phytologist 185(3): 591-593

Smith, S.E. & Read, D.J. (2008) Mycorrhizal Symbiosis – Third Edition. Elsevier Academic Press Van Maaren, A. (1993) De geschiedenis van het bosbeheer in de Noordoostpolder. Nederlands Bosbouw tijdschrift 1993: 204-207

Weeda, E.J.; Westra, R.; Westra, Ch & Westra, T. (1985) Nederlandse Oecologische Flora - Wilde planten en hun relaties 1. IVN in samenwerking met VARA en VEWIN  

Labels: