Canadapopulier verliest steriliteit met de hulp van zwarte populier

Canadapopulier verliest steriliteit met de hulp van zwarte populier

1 september 2012 om 11:42 door An Vanden Broeck

41-3.PNG

De populier is de meest aangeplante niet-inheemse boomsoort in Vlaanderen. Hij is zo talrijk geworden dat hij het landschappelijk karakter van grote delen van Vlaanderen en Nederland bepaalt. Vooral de Canadapopulier (P. x canadensis Moench., syn. P. x euramericana (Dode) Guinier) vormt een belangrijk aspect van ons landschap. De Canadapopulier (Figuur 1) is een verzamelnaam voor een reeks hybriden die ontstaan zijn uit spontane of kunstmatige kruisingen tussen de Amerikaanse zwarte populier (Populus deltoides Marsch.), en de Europese zwarte populier (Populus nigra L.) (Figuur 2). Naast Canadapopulieren worden ook West-Amerikaanse balsempopulieren (Populus trichocarpa Torr. & Gray) en balsemhybriden (bv. P. deltoides x P. trichocarpa) aangeplant. Verder wordt ook de Italiaanse kaarspopulier (P. nigra cv. Italica) (Figuur 3) veel aangeplant. De Italiaanse populier, ook wel kaarspopulier genoemd, is te herkennen aan de smalle (fastigiate) kroonvorm. Deze mannelijke cultuurpopulier is een zuivere zwarte populier vermoedelijk afkomstig uit de Balkan. Hij wordt in Vlaanderen veel aangeplant als windscherm.

Zie PDF

Referenties:

Vanden Broeck A., Cox K., Michiels B., Verschelde P., Villar, M. (2012). With a little help from my friends: hybrid fertility of exotic Populus x canadensis enhanced by related native Populus nigra. Biological Invasions 14 (8), 1683 – 1696

Vanden Broeck A., & de Vries S. (2011) Spontaan herstel van zachthout-ooibos: complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren De Levende Natuur (2011), 112 (2): 73 – 78

Thomaes, A.; De Keersmaeker, L. (2011) Onder een tentje van populier: Populier als pionier voor natuurontwikkeling Natuur.focus 2011(4): 166-170

Verstraeten A, De Keersmaeker L, Vandekerkhove K (2003). Richtlijnen en maatregelen voor een ecologisch verantwoord beheer van populierenbossen. Bosrevue 3, 5-9.

Verstraeten A, De Keersmaeker L, Vandekerkhove K (2003). Naar een ecologisch verantwoord beheer van populierenbossen. Sylva Belgica, 2, 44-51.

Verstraeten, A.; De Keersmaeker, L.; Vandekerkhove, K. (2003) Populieren, brandnetels en natuurbehoud : omstreden positie van cultuurpopulieren onder de loep. Natuur.focus 2(1): 37-41 

Labels: