Bosecosysteemdiensten: wat bossen ons bieden

Bosecosysteemdiensten: wat bossen ons bieden

1 september 2012 om 11:44 door Pieter Vangansbeke, Kris Verheyen, Eric Van Beek, Bart Muys

41-4.PNG

Onze hele samenleving is afhankelijk van de natuur op aarde. Zo bieden ecosystemen ons onder andere voedsel en materiaal, zuiveren ze ons drinkwater en de lucht die we inademen en regelen ze ons klimaat. Toch staan vele ecosystemen op aarde onder zware druk door menselijke verstoring. De gevolgen van die verstoring kunnen dramatisch zijn voor de ecosystemen en dus ook voor de mens zelf die afhankelijk is van deze ecosystemen. Het concept ecosysteemdiensten maakt de waarde van natuur voor de mens zichtbaar en biedt zo extra argumenten voor een goed beheer en behoud van ecosystemen en verzoening van ecologie met economie. Bossen vervullen wereldwijd een brede waaier aan ecosysteemdiensten. In deze bijdrage worden de ecosysteemdiensten die onze Vlaamse bossen bieden belicht en wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om het concept ecosysteemdiensten te integreren in bosbeheer en -beleid. De link met de praktijk wordt ten slotte geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden.

Zie PDF

Referenties:

MEA. 2005. Millenium Ecosystem Assessment

TEEB. 2011. The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making, 1-494.

Deliège, G. and Neuteleers, S. 2011. Moet biodiversiteit nuttig zijn? Ecosysteemdiensten vs. natuurervaring, Natuur.focus, 10, 77-79.

Guo, Z., Xiao, X. and Li, D. 2000. An Assessment of Ecosystem Services: Water Flow Regulation and Hydroelectric Power Production, Ecological Applications, 10, 925-936.

van Beukering, P. J. H., Cesar, H. S. J. and Janssen, M. A. 2003. Economic valuation of the Leuser National Park on Sumatra, Indonesia, Ecological Economics, 44, 43-62.

Liekens, I., Schaafsma, M., Staes, J., Brouwer, R., De Nocker, L. and Meire, P. 2010. Economische waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding., 1-110.

Hanson, C., Ranganathan, J., Iceland, C. and Finisdore, J. 2008. The Corporate Ecosystem Services Review: Guidelines for Identifying Business Risks and Opportunities Arising from Ecosystem Change, 1-48.

Vanhellemont, M. and Verheyen, K. 2011. Bos onder de loep, 40 jaar onderzoek in het aelmoeseneiebos, 1-141.

Bauters, M., Spiessens, B., Van Den Berge, S., Verdonck, M. L. and Volckaert, M. 2011. Ecosysteemdiensten: prachtig concept, maar ook bruikbaar in de praktijk?, 1-54.

Bauters, M., Spiessens, B., Van Den Berge, S., Verdonck, M. L., Volckaert, M. and Verheyen, K. 2011. Ecosysteemdiensten in de praktijk: een studie voor de bossen van Geel-Bel, Antenne, 5, 13-17.

Coördinatiecel Bosland. 2012. Masterplan Bosland - uitdagingen voor de toekomst, 1-53.

Schwenk, W. S., Donovan, T. M., Keeton, W. S. and Nunery, J. S. 2012. Carbon storage, timber production, and biodiversity: comparing ecosystem services with multi-criteria decision analysis, Ecological Applications, 22, 1612-1627.

Daily, G. C., Polasky, S., Goldstein, J., Kareiva, P. M., Mooney, H. A., Pejchar, L., Ricketts, T. H., Salzman, J. and Shallenberger, R. 2009. Ecosystem services in decision making: time to deliver, Frontiers in Ecology and the Environment, 7, 21-28.

Patterson, T.M. and Coelho D.L. 2009. Ecosystem services: foundations, opportunities, and challenges for the forest products sector. Forest Ecology and Management, 257, 1637-1646. 

Labels: